Skip to content

Kena-upaniṣad III

Kindle
 1. Brahman a câștigat victoria pentru zei. Zeii s-au fălit cu victoria lui brahman. Ei au gândit că este numai a lor această victorie, că numai a lor este această mărire.
 2. Brahman a știut de fapta lor și le-a apărut. Ei nu l-au recunoscut și s-au întrebat „Cine este acest yakṣa (spirit)?”
 3. Ei s-au adresat lui Agni: „Jātavedas, află un lucru, cine este acest yakṣa.”, „Da”, a răspuns Agni.
 4. El a dat fuga la brahman, care l-a întrebat: „Cine ești?” „Eu sunt Agni”, a răspuns. „Eu sunt Jātavedas”.
 5. „Oricine fiind tu, ce putere ai?”, a întebat brahman. „Aș putea să ard tot ceea ce este aici pe pământ”, a răspuns Agni.
 6. Brahman i-a pus în față un pai, spunându-i: „Arde-l”. Agni s-a îndreptat cu toată repeziciunea, dar nu a putut să-l ardă. Atunci s-a întors, spunând: „Nu am putut să aflu cine este acest yakṣa”. „Da”, a răspuns Vāyu.
 7. Atunci ei s-au adresat lui Vāyu: „Vāyu, află un lucru, cine este acest yakṣa”. „Da”, a răspuns Vāyu.
 8. El a dat fuga la brahman, care l-a întrebat: „Cine ești?” „Eu sunt Vāyu”, a răspuns. „Eu sunt Mātariśvan”.
 9. „Acesta fiind tu, ce putere ai?”, a întrebat brahman. „Aș putea să iau tot ceea ce este aici pe pământ”, a răspuns Vāyu.
 10. Brahman i-a pus în față un pai, spunându-i: „Ia-l”. Vāyu s-a îndreptat cu toată repeziciunea, dar nu a putut să-l ia. Atunci s-a întors, spunând: „Nu am putut să aflu cine este acest yakṣa.”
 11. Atunci ei s-au adresat lui Indra: „Maghavan, află cine este acest yakṣa”. „Da”, a răspuns Indra. El a dat fuga la brahman, care a dispărut însă din fața lui.
 12. Indra a întâlnit chiar în același loc o femeie, foarte gătită (frumoasă), Umā, fiica lui Himavat, pe care a întrebat-o „Cine este acest yakṣa?”

Traducere de Arion Roșu (1924-2007)

Kindle