Skip to content

Kena-upaniṣad

Kindle

– I –

 1. De cine împinsă mintea (manas) trimisă? De cine pusă în mișcare pășește înainte răsuflarea (prāṇa)? De cine împins se rostește acest cuvânt (vāc)? Ce zeu pune în mișcare ochiul, urechea?
 2. Este urechea urechii, mintea (manas) minții, cuvântul (vāc) cuvântului, el este răsuflarea (prāṇa) răsuflării, ochiul ochiului. Eliberați de simțuri, înțelepții, plecând din această lume, devin nemuritori.
 3. Acolo nu merge ochiul, nici cuvântul, nici mintea. Nu știm, nu înțelegem cum cineva ar învăța pe alții acest lucru. Este altceva decât cunoscutul și deasupra necunoscutului. Așa am aflat de la bătrânii care ne-au învățat aceasta.
 4. Pe acela care nu este rostit cu cuvântul, ci cu care, se spune, este gândită mintea, numai pe acela tu să-îl știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
 5. Pe acela care nu se gândeste cu mintea (manas), ci cu care, se spune, este gândită mintea, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
 6. Pe acela care nu se vede cu ochiul, ci cu care se văd ochii, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
 7. Pe acela care nu se aude cu urechea, ci cu care este auzită aici, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
 8. Pe acela care nu răsuflă cu răsuflarea, ci cu care este răsuflată răsuflarea, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.

– II –

 1. Dacă socoți că știi bine, atunci cu adevărat tu doar prea puțin cunoști forma lui brahman, —
 2. Eu nu cred că știu și nici nu știu că nu știu. Acela dintre noi care cunoaște pe brahman știe asta, și nu știe că nu știe.
 3. De acela de care brahman nu este gândit, de acela este gândit. Cel care-l gândește, nu știe. Brahman este necunoscut celor care-l cunosc și cunoscut celor care-l cunosc.
 4. Brahman gândit, cunoscut ca în trezire aduce cu adevărat nemurirea. Prin ātman se obține puterea, prin cunoaștere nemurirea.
 5. Dacă se (cineva) cunoaște pe brahman aici pe pământ, este adevărul. Dacă nu se cunoaște pe brahman aici pe pământ, este mare prăpăd. Gândind asupra fiecărei ființe, înțelepții, devin nemuritori când pleacă din această lume.

– III –

 1. Brahman a câștigat victoria pentru zei. Zeii s-au fălit cu victoria lui brahman. Ei au gândit că este numai a lor această victorie, că numai a lor este această mărire.
 2. Brahman a știut de fapta lor și le-a apărut. Ei nu l-au recunoscut și s-au întrebat „Cine este acest yakṣa (spirit)?”
 3. Ei s-au adresat lui Agni: „Jātavedas, află un lucru, cine este acest yakṣa.”, „Da”, a răspuns Agni.
 4. El a dat fuga la brahman, care l-a întrebat: „Cine ești?” „Eu sunt Agni”, a răspuns. „Eu sunt Jātavedas”.
 5. „Oricine fiind tu, ce putere ai?”, a întebat brahman. „Aș putea să ard tot ceea ce este aici pe pământ”, a răspuns Agni.
 6. Brahman i-a pus în față un pai, spunându-i: „Arde-l”. Agni s-a îndreptat cu toată repeziciunea, dar nu a putut să-l ardă. Atunci s-a întors, spunând: „Nu am putut să aflu cine este acest yakṣa”. „Da”, a răspuns Vāyu.
 7. Atunci ei s-au adresat lui Vāyu: „Vāyu, află un lucru, cine este acest yakṣa”. „Da”, a răspuns Vāyu.
 8. El a dat fuga la brahman, care l-a întrebat: „Cine ești?” „Eu sunt Vāyu”, a răspuns. „Eu sunt Mātariśvan”.
 9. „Acesta fiind tu, ce putere ai?”, a întrebat brahman. „Aș putea să iau tot ceea ce este aici pe pământ”, a răspuns Vāyu.
 10. Brahman i-a pus în față un pai, spunându-i: „Ia-l”. Vāyu s-a îndreptat cu toată repeziciunea, dar nu a putut să-l ia. Atunci s-a întors, spunând: „Nu am putut să aflu cine este acest yakṣa.”
 11. Atunci ei s-au adresat lui Indra: „Maghavan, află cine este acest yakṣa”. „Da”, a răspuns Indra. El a dat fuga la brahman, care a dispărut însă din fața lui.
 12. Indra a întâlnit chiar în același loc o femeie, foarte gătită (frumoasă), Umā, fiica lui Himavat, pe care a întrebat-o „Cine este acest yakṣa?”

– IV –

 1. „Este brahman”, a răspuns ea. „A lui brahman este această victorie cu care v-ați fălit.” Atunci el a aflat că este brahman.
 2. De aceea, acești zei, adică Agni, Vāyu și Indra, sunt ca și deasupra celorlalți zei, fiindcă l-au atins de foarte aproape pe brahman. Dintre ei, el Indra a fost primul care a aflat că este brahman.
 3. De aceea, Indra este ca și deasupra celorlalți zei. El l-a atins de foarte deaproape pe brahman. El a fost primul care a aflat că este brahman.
 4. Aceasta este descrierea lui brahman pe plan cosmic ceea ce a strălucit ca fulgerul.
 5. Iar pe plan îndividual (microcosmic) ceea ce se mișcă ca mintea și prin aceasta imaginația își amintește totdeauna.
 6. Numele lui este Tadvanam (Nazuința-după-el). Trebuie venerat ca Tadvanam. Spre acela care cunoaște astfel pe acesta năzuiesc toate făpturile.
 7. Te-ai exprimat: „Spune o upaniṣadă”. Upaniṣada a fost spusă. Ți-am spus upaniṣada despre brahman.
 8. Pentru aceasta (upaniṣada), asceza, stăpânirea de sine, fapta (sacrificiul) sunt temelia, Vedele sunt toate mădularele, iar adevărul este sprijinul.
 9. Acela care cunoaște această upaniṣadă, lepădându-se de rău, se duce în cerul veșnic, nebiruit.

Traducere de Arion Roșu (1924-2007)

Kindle