Skip to content

Mānava-dharma-śāstra II

Kindle

Tainele & Noviciatul

 1. „Învățați care sunt datoriile observate de oamenii virtuoși și totdeauna mai presus de ura, ca și de dragostea cu patimă, datorii care sunt săpate în inimi, ca mijloace de a ajunge la fericire.
 2. „Dragostea de sine nu este de lăudat, totuși, în această lume nimic nu este scutit de ea. Astfel studiul Scrierilor Sfinte are ca motiv dragostea de sine. Tot astfel și practicarea faptelor prescrise de Cărțile Sfinte.
 3. „Din nădăjduirea unui folos se naște râvna. Jertfele au ca mobil nădejdea. Practicile cucerniciei severe și împlinirea poruncilor pietății sunt recunoscute ca provenind din nădejdea unei recompense.
 4. „Nu se vede niciodată aci jos săvârșindu-se o faptă oarecare de un om care să nu dorească acea faptă, căci orice ar face cineva, dorința este cea care dă impuls.
 5. „Împlinind în chip desăvârșit datoriile prescrise, fără a aștepta plată, omul ajunge la nemurire și se bucură în această lume de împlinirea tuturor dorințelor ce a conceput spiritul său.
 6. „Legea are ca temelie Veda, împlinirea poruncilor și practicile morale ale celor care le țin, obiceiurile străvechi ale oamenilor cum se cade și mulțămirea lăuntrică.
 7. „Oricare ar fi datoria impusă cuiva de Manu, ea este cuprinsă pe deplin în Scrierile Sfinte, pentrucă Manu este stăpân pe toată știința dumnezeiască.
 8. „Înțeleptul, cercetând în întregime acest complet sistem de legi cu ochiul științei pioase și recunoscând autoritatea revelațiunii, trebuie să se dedice datoriei sale.
 9. „Desigur, omul care urmează regulele prescrise de descoperirea dumnezeiască și de tradițiune, se împărtășește de slavă în aceastp lume și dobândește fericire desăvârșită în cealaltă.
 10. „Trebuie să se știe că descoperirea este Cartea Sfântă (Veda), iar tradițiunea este Cartea Legilor (Dharma-Sastra). Amândouă nu pot fi puse la îndoială în niciun punct, căci sistemul datoriilor decurge întreg din ele.
 11. „Orice om din cele trei caste, care ar primi părerile cărților sceptice, disprețuiește aceste două baze fundamentale și trebuie exclus din societatea oamenilor cinstiți, ca un fărădelege și disprețuitor al Cărților Sfinte.
 12. Veda, tradițiunea, bunele moravuri și mulțămirea de sine, sunt propoveduite de înțelepți ca cele patru izvoare ale sistemului datoriilor.
 13. „Cunoașterea datoriilor este deajuns pentru cei nealipiți nici de bogăție nici de plăceri și pentru cei care caută să cunoască datoria. Autoritatea supremă este descoperirea dumnezeiască.
 14. „Când revelațiunea pune înainte două precepte, care par opuse, amândouă sunt recunoscute ca lege și aceste două legi au fost declarate de înțelepți ca perfect valabile.
 15. „De pildă, în Cărțile Sfinte se spune într’un loc că jertfa trebuie adusă după răsăritul soarelui, iar într’altul înainte de răsărit, când nu se văd nici soarele nici stelele. Încheierea este, că jertfa poate fi adusă într’unul sau altul din aceste momente.
 16. „Cine a îndeplinit, dela ceremonia nașterii și până la ducerea la cimitir, toate ceremoniile cu rugăciunile obișnuite, aceluia trebuie să i se recunoască privilegiul de a citi acest cod, privilegiu pe care nimeni altul nu-l poate avea.
 17. „Între cele două râuri dumnezeiești, Sarasvati și Drișatvati, se cuprinde o bucată de pământ. Acest ținut, potrivit pentru zei, a primit numele de Brahmavarta.
 18. „Obiceiul păstrat, prin tradiția străveche, de castele primitive și amestecate, este declarat de obiceiu bun.
 19. „Kurukșetra, Matsya, Panciala, sau Kanyakubia, Surasenaka sau Matura, fac împreună ținutul numit Brahmarși, vecin cu Brahmavarta.    
 20.        
 21.     
 22. >249
Kindle