Skip to content

Mānava-dharma-śāstra II

Kindle

Tainele & Noviciatul

 1. „Învățați care sunt datoriile observate de oamenii virtuoși și totdeauna mai presus de ura, ca și de dragostea cu patimă, datorii care sunt săpate în inimi, ca mijloace de a ajunge la fericire.
 2. „Dragostea de sine nu este de lăudat, totuși, în această lume nimic nu este scutit de ea. Astfel studiul Scrierilor Sfinte are ca motiv dragostea de sine. Tot astfel și practicarea faptelor prescrise de Cărțile Sfinte.
 3. „Din nădăjduirea unui folos se naște râvna. Jertfele au ca mobil nădejdea. Practicile cucerniciei severe și împlinirea poruncilor pietății sunt recunoscute ca provenind din nădejdea unei recompense.
 4. „Nu se vede niciodată aci jos săvârșindu-se o faptă oarecare de un om care să nu dorească acea faptă, căci orice ar face cineva, dorința este cea care dă impuls.
 5. „Împlinind în chip desăvârșit datoriile prescrise, fără a aștepta plată, omul ajunge la nemurire și se bucură în această lume de împlinirea tuturor dorințelor ce a conceput spiritul său.
 6. „Legea are ca temelie Veda, împlinirea poruncilor și practicile morale ale celor care le țin, obiceiurile străvechi ale oamenilor cum se cade și mulțămirea lăuntrică.
 7. „Oricare ar fi datoria impusă cuiva de Manu, ea este cuprinsă pe deplin în Scrierile Sfinte, pentrucă Manu este stăpân pe toată știința dumnezeiască.
 8. „Înțeleptul, cercetând în întregime acest complet sistem de legi cu ochiul științei pioase și recunoscând autoritatea revelațiunii, trebuie să se dedice datoriei sale.
 9. „Desigur, omul care urmează regulele prescrise de descoperirea dumnezeiască și de tradițiune, se împărtășește de slavă în aceastp lume și dobândește fericire desăvârșită în cealaltă.
 10. „Trebuie să se știe că descoperirea este Cartea Sfântă (Veda), iar tradițiunea este Cartea Legilor (Dharma-Sastra). Amândouă nu pot fi puse la îndoială în niciun punct, căci sistemul datoriilor decurge întreg din ele.
 11. „Orice om din cele trei caste, care ar primi părerile cărților sceptice, disprețuiește aceste două baze fundamentale și trebuie exclus din societatea oamenilor cinstiți, ca un fărădelege și disprețuitor al Cărților Sfinte.
 12. Veda, tradițiunea, bunele moravuri și mulțămirea de sine, sunt propoveduite de înțelepți ca cele patru izvoare ale sistemului datoriilor.
 13. „Cunoașterea datoriilor este deajuns pentru cei nealipiți nici de bogăție nici de plăceri și pentru cei care caută să cunoască datoria. Autoritatea supremă este descoperirea dumnezeiască.
 14. „Când revelațiunea pune înainte două precepte, care par opuse, amândouă sunt recunoscute ca lege și aceste două legi au fost declarate de înțelepți ca perfect valabile.
 15. „De pildă, în Cărțile Sfinte se spune într’un loc că jertfa trebuie adusă după răsăritul soarelui, iar într’altul înainte de răsărit, când nu se văd nici soarele nici stelele. Încheierea este, că jertfa poate fi adusă într’unul sau altul din aceste momente.
 16. „Cine a îndeplinit, dela ceremonia nașterii și până la ducerea la cimitir, toate ceremoniile cu rugăciunile obișnuite, aceluia trebuie să i se recunoască privilegiul de a citi acest cod, privilegiu pe care nimeni altul nu-l poate avea.
 17. „Între cele două râuri dumnezeiești, Sarasvati și Drișatvati, se cuprinde o bucată de pământ. Acest ținut, potrivit pentru zei, a primit numele de Brahmavarta.
 18. „Obiceiul păstrat, prin tradiția străveche, de castele primitive și amestecate, este declarat de obiceiu bun.
 19. „Kurukșetra, Matsya, Panciala, sau Kanyakubia, Surasenaka sau Matura, fac împreună ținutul numit Brahmarși, vecin cu Brahmavarta.    
 20. „Din gura unui brahman născut în acest ținut trebuie să învețe regulele lor de purtare toți oamenii de pe pământ.
 21. „Religiunea așezată între munții Himavat și Vindhya, la răsărit de Vinasana și la apus de Prayaga, se chiamă Madhyadesa (pământul din mijloc).
 22. „Dela marea de răsărit până la marea de apus, pământul dintre acești doi munți este numit de înțelepți Aryavarta (locuința oamenilor cinstiți).
 23. „Orice loc unde trăiește sălbatecă gazela neagră este potrivit pentru aducerea jertfei. Țara Mlecias este deosebită de acestea.
 24. „Cei care fac parte din cele dintâi trei caste trebue să aibă mare grijă de a se stabili în locurile aci numite. Sudra însă, dacă se află în serviciul altuia, poate locui oriunde.
 25. „Obârșia legii și felul cum a luat naștere lumea vi le-am spus pe scurt. Ascultați acum legile care privesc castele:
 26. „Cu riturile prielnice prescrise de Veda trebuie să se săvârșească tainele (sankaras) care curățesc trupul celor renăscuți, precum este taina zămislirii și celelalte, care șterg orice necurăție în lumea aceasta și în cealaltă.
 27. „Prin jertfele focului pentru curățirea fătului, prin ceremonia îndeplinită la naștere, prin cea a tunderii și printr’a învestirii cu cordonul sfânt, toate necurățiile, pe care le-a putut pricinui celor renăscuți atingerea cu sămânța sau matricea, se șterg cu desăvârșire.
 28. „Studiul Vedei, practicile pioase, jertfele focului, actul de cucernicie Traividya, jertfele aduse zeilor și manilor, nașterea de copii, cele cinci mari jertfe și jertfele solemne, pregătesc trupul pentru absorbirea în Ființa dumnezeiască.
 29. „Înainte de tăierea cordonului ombilical este prescrisă o ceremonie la nașterea unui băiat: trebuie să i se dea să guste miere și unt topit într’o lingură de aur, pronunțându-se cuvinte sfinte.
 30. „Tatăl să îndeplinească ceremonia dării unui nume copilului în ziua a zecea sau a douăsprezecea după naștere, sub o stea cu înrâurire binefăcătoare.
 31. „Numele dat unui brahman să exprime, prin cel dintâiu cuvânt din care se compune, favoarea prielnică, al unui kșatrya puterea, al unui vaisya dărnicia, al unui sudra atârnarea de altcineva.
 32. „Prin al doilea cuvânt numele unui brahman trebue să exprime fericirea, al unui kșatrya protecțiunea, al unui vaisya dărnicia, al unui sudra atârnarea de altcineva.
 33. „Numele unei femei să fie ușor de pronunțat, dulce, sonor, plăcut, de bun augur. Să se sfârșească cu vocale lungi și să semene cu cuvintele de binecuvântare.
 34. „În a patra lună, copilul trebuie scos din casă, ca să vadă soarele. În a șasea lună să i se dea să mănânce orez, sau să urmeze obiceiul adoptat ca mai potrivit.
 35. „Ceremonia tunderii pentru toți cei renăscuți, trebue să se facă potrivit legii, în timpul anului întâiu sau al treilea, precum poruncesc Scrierile Sfinte.    
 36.     
 37. >249
Kindle