Skip to content

Muṇḍaka I.1

Kindle

OM! Noroc să auzim cu urechile noastre, o, zei! Noroc să vedem cu ochii noștri, o, venerabili! Slăvind cu mădularele în putere, corpurile noastre să aibă partea de viață ce ne-au hărăzit-o zeii! Fericire să ne dea Indra cel cu slavă întinsă; fericire Puṣan, atotștiutorul; fericire Tarkṣya, ale cărei roți nu se strică niciodată; fericire Br̥haspati.

OM! Pace, pace, pace!

  1. Brahmā, creatorul universului, ocrotitorul lumii, s-a ivit cel dintâi dintre zei. El a spus fiului său mai mare, Atharvan, învățătura despre brahman, temelia tuturor învățăturilor.
  2. Învățătura despre brahman, pe care Brahmā a spus-o lui Atharvan, Atharvan a spus-o lui Aṅgir. Acesta a spus-o lui Satyavāha din neamul lui Bharadvāja, care a spus-o Aṅgiras, printr-o tradiție neîntreruptă.
  3.        

Traducere de Theofil Simenschy (1892-1968)

Kindle