Skip to content

Nirvāṇaṣaṭka

Kindle

Ādi Śaṃkara

  1. Eu nu sunt mintea (manas), intelectul (buddhi), egoul (ahaṃkāra) sau memoria (citta) și nici ure­chea (śrotra), limba (jihva), nasul (ghrāṇa) sau ochiul (netra), și nici spațiul (vyoman), pă­mân­tul (bhūmi), focul (tejas), aerul (vāyu) – eu sunt Śiva, eu sunt Śiva, de aceeași natură cu bea­ti­tu­di­nea (ānanda) și conștiința (cit).
  2. Nu sunt nici energia vitală (prāṇa) și cu certitudine nici cele cinci sufluri vitale (vāyu), și nici cele șapte părți constituente (dhātu) ale corpului, și nici cele cinci învelișuri (kośa), și nici gura (vāk), mâinile (pāṇi), picioarele (pāda), nici organul de reproducere (upastha) ori excreție (pāyu) – eu sunt Śiva, eu sunt Śiva, de aceeași natură cu beatitudinea (ānanda) și conștiința (cit).
  3. Nu am nici aversiune (dveṣa) sau atașament (rāga), nici lăcomie (lobha) sau confuzie (moha), și nicidecum mândrie (mada) sau sentimentul de invidie (mātsarya), nici lege (dharma), nici scop (artha), nici plăcere (kāma) nici eliberare (mokṣa) – eu sunt Śiva, eu sunt Śiva, de aceeași na­tu­ră cu beatitudinea (ānanda) și conștiința (cit).
  4. Nu sunt nici virtutea (puṇya) nici păcatul (pāpa), nici fericirea (saukhya) nici suferința (dukhya) nici mantra, nici ascet (tīrtha), nici scripturile (Veda), nici venerarea/sacrificiul (yajña) nici actul bucuriei (bhojana), nici bucuria în sine (bhojya), nici cel care se bucură (bhoktṛ) – eu sunt Śiva, eu sunt Śiva, de aceeași natură cu beatitudinea (ānanda) și conștiința (cit).
  5. Nu am nici frică de moarte (mṛtyu), nici castă (jāti), nici tată (pitṛ), mamă (mātṛ), nici naștere (janma), nici prieten (bandhu), nici relații (mitra), nici maestru (guru) sau discipol (śiṣya) – eu sunt Śiva, eu sunt Śiva, de aceeași natură cu beatitudinea (ānanda) și conștiința (cit).
  6. Eu sunt neschimbător (nirvikalpa), a cărui esență e fără formă (nirākāra), omni­pre­zent, atot­pă­trun­ză­tor (vibhu) a tuturor simțurilor, întotdeauna pentru mine eli­be­ra­rea (mukti) și legarea (bandha) sunt egale – eu sunt Śiva, eu sunt Śiva, de aceeași natură cu bea­ti­tu­di­nea (ānanda) și con­ști­in­ța (cit).

Astfel au fost alcătuite de către Śaṃkara
Cele șase strofe despre Sine (ātman)


Traducere de Nicolae Darie

Kindle