Skip to content

Note biografice (Theodor Iordănescu)

Kindle

Theodor Iordănescu (1874-1953)

Născut în Ale­xan­dria, jud. Te­leor­man, în 1874, din pă­rinți ne­gus­tori. A ab­sol­vit școa­la pri­ma­ră din ora­șul na­tal și a fost adus de un­chiul său, pro­to­po­pul de Te­leor­man, și în­scris la Se­mi­na­rul Nifon în 1885. Du­pă ab­sol­vi­rea se­mi­na­ru­lui s’a în­scris la fa­cul­ta­tea de li­te­re din Bu­cu­rești, lu­ând li­cen­ța în li­te­re, iar în 1900 și li­cen­ța în drept.

Prieten și discipol al lui C.D. Georgian, pleacă în 1901 în Germania unde s’a înscris la Uni­ver­si­ta­tea din Halle a’Saale, studiind mai cu seamă limba sanscritică și avestică cu marii profesori Richard Pischel, Zachariaea, R. Schmidt și alții și gramatica comparată indoeuropeană cu Fr. Bechtel. Participă la „XVIIth International Congress of Orientalists”, Oxford.

A realizat multe traduceri din limba sanscrită, publicate mai cu seamă în Convorbiri Literare, pre­cum și articole de linguistică, sute de articole relative la învățământul limbii latine sau cu­prin­zând subiecte privitoare la anticitatea greco-romană, cărți didactice.

În urma exa­me­nu­lui de ca­pa­ci­ta­te a fost nu­mit pro­fe­sor la li­ceul Uni­rea din Foc­șani, unde a acti­vat 32 de ani, fiind di­rec­tor 12 ani. A în­fi­in­țat școa­la nor­ma­lă din Foc­șani, fiind cel din­tâi di­rec­tor. A în­fi­in­țat școa­la se­cun­da­ră de fete din Foc­șani și a fost 10 ani pro­fe­sor. A or­ga­ni­zat șco­li­le co­mer­cia­le din Foc­șani și a fost 10 ani di­rec­tor și pro­fe­sor.

Este membru al institutului de studii latine din București, al societății de linguistică din Paris, al so­cie­tă­ții de studii latine din Paris, membru al societății orientaliste germane (Deutsche morgen­lan­di­sche Gesellschaft).

A scris între altele:

 • Antologia și istoria literaturii latine.
 • Asemănăria între povești indiene și românești. Manuscris 24 ff. Arhiva Sergiu Al-George;
 • Caragiale din urmă. Focșani; „Revista noastră” (publicațiunea societătei literare a elevilor liceului „Unirea”), an. I, nr. 2, 1912, pp. 17-20.
 • De unde ne-a venit jocul păpușilor. „Convorbiri Literare”, XLI, nr. 5, mai 1907, pp. 526-532;
 • Descântecele și originea lor.
 • Dicționarul Complect al limbii latine cuprinzând toate cuvintele din epoca arhaică până în sec. VII d.C. (în manuscris);
 • Două povești indiene, „Convorbiri Literare”, XLI, nr. 10, octombrie 1907, pp. 989-999;
 • Din dramaturgia indiană. „Convorbiri Literare”, LXIV, nr. 6, iunie 1931, pp. 504-523;
 • Educațiunea și instrucțiunea unui indian. Focșani: Închinare liceului „Unirea”, 1916, pp. 77-92;
 • Fachirii indieni și doctrina lor. „Convorbiri Literare”, XLV, nr. 9, septembrie 1911, pp. 987-1001, nr. 10, octombrie 1911, pp. 1144-1163;
 • Horațiu ca poet liric. Conferință la Radio la 2000 de ani dela nașterea lui Horațiu;
 • Iepurele și leul (Śukasaptati XL). Vălenii de Munte-București: „Neamul Românesc Literar”, III, nr. 23-24, 1911, pp. 367-374;
 • Introducerea descântecelor prin țiganii indieni, (comunicare făcută la congresul orientalist din Oxford).
 • Învățământul științific al limbilor clasice.
 • Istoria literaturii latine pentru studenți.
 • Jocul de noroc în literatura veche indiană. Focșani: Anuarul liceului „Unirea”, 1914, pp. 75-92;
 • Manuale de limba latină pentru clasele III și IV.
 • Micul dicționar Latin-Român.
 • O istorie a țiganilor. „Convorbiri Literare”, LXIII, martie 1930, pp. 278-292;
 • Orientalia. „Convorbiri Literare”, XLIV, nr. 2, februarie 1910, pp. 366-381;
 • Pîcală în poveștile indiene (literatura indiană). Vălenii de Munte-București: „Neamul Românesc Literar”, IV, nr. 8-12 & 14, 1912, pp. 125-128, 139-143, 157-159, 189-191, 217-219;
 • Poezia lirică indiană. „Convorbiri Literare”, LXVII, nr. 6, mai 1934, pp. 527-533;
 • Resturi de aoriste în limba latină. „Convorbiri Literare”, XLII, nr. 10, octombrie 1908, pp. 398-410;
 • Șacalul albastru. Poveste din Pancatantra I.11. Vălenii de Munte-București: „Neamul Românesc Literar”, II, nr. 9, 1910, pp. 142-143;
 • Titu Liviu pentru clasa VII.
 • Un aeroplan în vechea Indie (Pancatantra I.8). „Convorbiri Literare”, XLIV, nr. 3, mai 1910, pp. 319-328;
 • Un orientalist român. Amintiri despre C. Georgian. „Convorbiri Literare”, XLI, nr. 8, august 1907, pp. 825-829;

Sursa: Sărbătoarea profesorilor trecuți la pensie. Asociația Nifoniștilor, luni, 25 Martie 1940.

Kindle