Skip to content

Notiță la Moha-mudgara

Kindle

Imnul Moha-mudgara (Zdrobitorul confuziei), cunoscut și ca Bhaja Govinda (Venerează-l pe Govinda!) sau Carpaṭa-pañjarī (Cel cu trupul învelit în cârpe), a fost atribuit lui Ādi Śaṃkara (Śaṃkarācārya). Acesta, împreună fiind cu cei 14 discipoli ai săi pe malul Gaṅgelui, în Vārāṇasī, întâlnind un expert (paṇḍita) de gramatică sanskrită și observând inutilitatea învățăturii acestuia în fața inexorabilei treceri a timpului, îi adresează profesorului prima strofă, reluată apoi ca refren:

Venerează-l pe Govinda! Venerează-l pe Govinda! Venerează-l pe Govinda, minte proastă! Când momentul morții ți-e aproape, desigur, desigur, nu regulile gramaticale te vor salva.

Govinda este un alt nume al lui Kṛṣṇa (Viṣṇu), dobândit în perioada adolescenței când avea grijă de vaci.

Ulterior Śaṃkarācārya adaugă încă 12 strofe numite Dvādaśa-mañjarika-stotra (Imn-buchet din 12 flori), iar discipolii săi alcătuiesc fiecare câte o strofă, rezultând 14 la număr, numite Caturdaśa-manjarika-stotra (Imn-buchet din 14 flori). Varianta noastră este de 30 de strofe (śloka), și nu de 27, deoarece include câteva variațiuni și adăugiri.

Poemul reprezintă o bună radiografie făcută sistemului de gândire vedāntin, dar care, pentru un cercetător occidental obișnuit cu stilul operelor majore – comentariile (bhāṣya) la Brahma-sūtra, Upaniṣade și Bhagavad-gītā -, nu îi poate fi ușor acceptată o aceeași paternitate, mai ales din cauza substratului devoțional.

Kindle
Published inVlad Șovărel