Skip to content

Posibile traduceri pentru postúri &c.

Kindle

Terminologia folosită pentru descrierea / numirea pos­tú­ri­lor din Yoga permite multiple tra­du­ceri/in­ter­pre­tări. Din acest motiv cele traduse mai jos suportă mai multe variante (uneori redate) ce pot ține cont de tra­di­ția și perioada în care au fost folosite, dar și de natura posturii în sine. Succesiunea vocalelor „a-u” se va citi „o”, iar „a-i” se va citi „e”.


– A/Ā –


– B –


– C –


– D –


– E –


– G –


– H –

 • hala-āsana – pos­tu­ra plugului;
 • hanuman-āsana pos­tu­ra lui Hanuman;
 • hasta-pāda-āsana – v. pāda-hasta-āsana;
 • hasta-uttana-āsana pos­tu­ra cu mâinile/palmele întinse/ridicate;

– J –


– K –

 • kaka-āsana – pos­tu­ra ciorii; v. baka-āsana;
 • kākī-mudrā – sigiliul [ciocului de] cioară;
 • kāma-pīṭha-āsana – pos­tu­ra tro­nu­lui/pie­de­sta­lu­lui [zeu]lui Kāma; v. setu-bandha-;
 • kaṃdhara-āsana – pos­tu­ra gâtului (sus­ți­nă­to­ru­lui capului);
 • kandhara-āsana – v. kaṃdhara-āsana;
 • kapāla-āsana – pos­tu­ra în cap; v. śīrṣa-āsana;
 • kapālī-karaṇa – pos­tu­ra/acțiunea în cap; v. śīrṣa-āsana;
 • kapola-śakti-vardhaka – exercițiu pentru …;
 • kapota-āsana – pos­tu­ra po­rum­be­lu­lui;
 • karāndāva-āsana – pos­tu­ra ra­ței/gâș­tei himalayene;
 • karṇa-pīḍa-āsana – pos­tu­ra acoperirii urechilor;
 • kaṭi-cakra-āsana – pos­tu­ra rotirii mijlocului;
 • kauṇḍinya-āsana – pos­tu­ra lui Kauṇḍinya (Hanuman);
 • khaga-āsana – pos­tu­ra păsării;
 • khe-carī-mudrā – sigiliul deplasării prin spațiu;
 • kokila-āsana – pos­tu­ra cucului;
 • krauñca-āsana – pos­tu­ra becaței;
 • kukkuṭa-āsana – pos­tu­ra cocoșului;
 • kūrma-āsana – pos­tu­ra țestoasei;

– L –

 • laghu-vajra-āsana – pos­tu­ra ușoară a di­a­man­tu­lui;
 • lola-āsana – pos­tu­ra in­sta­bi­lă/tre­mu­ră­toa­re; pos­tu­ra legănată;

– M –


– N –

 • nabhi-āsana – pos­tu­ra om­bi­li­ca­lă;
 • nabho-mudrā – sigiliul ce­ru­lui gurii;
 • nakra-āsana – pos­tu­ra cro­co­di­lu­lui;
 • naṭa-rāja-āsana – pos­tu­ra regelui dan­su­lui; pos­tu­ra lui Śiva;
 • nauka-āsana – pos­tu­ra bărcii;
 • nauli-dakṣiṇa – … către dreapta;
 • nauli-kriyā – acțiunea …;
 • nauli-madhyama – …;
 • nauli-vāma – …;
 • nāva-āsana – pos­tu­ra bărcii;
 • netra-śakti-vikṣaka – …;
 • netra-vyāyāma – exer­ci­țiul ochilor;
 • nindra-kokku-āsana – pos­tu­ra co­co­ru­lui în picioare;
 • nirālamba-sarva-aṅga-āsana – pos­tu­ra tuturor membrelor nesusținută;

– P –


– R –

 • rāja-kapota-āsana – pos­tu­ra porumbelului regal;

– Ś//S –

 • sahajolī-mudrā – sigiliul …;
 • śakti-calana/ī-mudrā – sigiliul agitării puterii;
 • śalabha-āsana – pos­tu­ra lăcustei / greierului;
 • sālamba-sarva-aṅga-āsana – pos­tu­ra susținută a tuturor membrelor;
 • sama-koṇa-āsana – pos­tu­ra unghiului
 • samasthiti-āsana – pos­tu­ra rămânerii [în picioare] echilibrat; v. tāḍa-āsana;
 • śāmbhavī-mudrā – sigiliul lui Śiva;
 • saṃkaṭa-āsana – pos­tu­ra adunată;
 • ṣaṇ-mukhī-mudrā – sigiliul celor șase deschizături (v. yoni-mudrā);
 • sarva-aṅga-āsana – pos­tu­ra tuturor membrelor;
 • śaśaka-āsana – pos­tu­ra iepurelui;
 • śava-āsana – pos­tu­ra cadavrului;
 • setu-bandha-āsana – pos­tu­ra legării podului;
 • setu-bandha-sarva-aṅga-āsana – pos­tu­ra tuturor membrelor în legarea podului;
 • siddha-āsana – pos­tu­ra perfectă / desăvârșitului;
 • siddha-yoni-āsana – pos­tu­ra receptacului desăvârșit;
 • siṃha-āsana – pos­tu­ra leului;
 • śīrṣa-āsana – pos­tu­ra în cap;
 • sukha-āsana – pos­tu­ra confortabilă;
 • supta-koṇa-āsana – pos­tu­ra unghiulară inertă/culcată;
 • supta-kūrma-āsana – pos­tu­ra țestoasei inerte/culcate;
 • supta-pāda-aṅguṣṭha-āsana – pos­tu­ra inertă/culcată a degetului mare de la picior;
 • supta-pārśva-sahita-āsana – pos­tu­ra unită lateral culcat;
 • supta-tri-vikrama-āsana – pos­tu­ra lui Trivikrama (Viṣṇu) inert/cul­cat;
 • supta-ūrdhva-pāda-vajra-āsana – pos­tu­ra inertă/culcată a dia­man­tu­lui cu un picior ridicat;
 • supta-vajra-āsana – pos­tu­ra iner­tă/cul­ca­tă a dia­man­tu­lui;
 • supta-vīra-āsana – pos­tu­ra ero­u­lui inert/cul­cat;
 • supta-vṛścika-āsana – pos­tu­ra iner­tă a scorpionului;
 • sūrya-namas-kāra – salutul dedicat Soarelui;
 • svarga-dvija-āsana – pos­tu­ra păsării paradis;
 • svastika-āsana – pos­tu­ra pros­pe­ri­tă­ții;

– Ṭ/T –

 • tāḍa-āsana – pos­tu­ra mun­te­lui;
 • tāḍāgī-mudrā – sigiliul [lo­tu­su­lui din] eleșteu;
 • tāla-āsana – pos­tu­ra pal­mie­ru­lui;
 • tiryaṅg-mukha-eka-pāda-paścima-uttāna-āsana – pos­tu­ra ex­tin­de­rii părții dorsale cu un picior și cu fața într-o parte;
 • ṭiṭṭibha-āsana – pos­tu­ra licuriciului; pos­tu­ra leprosului;
 • tola-āsana – pos­tu­ra ridicată;
 • tri-koṇa-āsana – pos­tu­ra triunghiului;
 • tri-vikrama-āsana – pos­tu­ra lui Trivikrama (Viṣṇu);
 • tulā-āsana – pos­tu­ra balansată; pos­tu­ra echilibrată;
 • tulā-daṇḍa-āsana – pos­tu­ra bastonului echilibrat/balansat;

– U/Ū –

 • ubhaya-pāda-aṅguṣṭha-āsana – pos­tu­ra ambelor degete groase de la picioare;
 • uḍḍīyana-bandha – contracția înălțătoare;
 • ugra-āsana – pos­tu­ra teribilă;
 • upaviṣṭha-koṇa-āsana – pos­tu­ra unghiulară așezată;
 • ūrdhva-daṇḍa-āsana – pos­tu­ra bățului (bastonului) ri­di­cat;
 • ūrdhva-dhanur-āsana – pos­tu­ra ar­cu­lui/se­mi-cer­cu­lui ridicat (cu fața în sus);
 • ūrdhva-hasta-āsana – pos­tu­ra cu palmele ridicate;
 • ūrdhva-mukha-paścima-uttāna-āsana – pos­tu­ra ex­tin­de­rii părții dorsale cu fața în sus;
 • ūrdhva-mukha-śvan-āsana – pos­tu­ra câinelui cu fața în sus;
 • ūrdhva-padma-āsana – pos­tu­ra lotusului ridicat;
 • ūrdhva-paścima-uttāna-āsana – pos­tu­ra ex­tin­de­rii părții dorsale în sus;
 • uṣṭra-āsana – pos­tu­ra cămilei;
 • utkaṭa-āsana – pos­tu­ra dificilă;
 • utpluti-āsana – pos­tu­ra ridicată;
 • uttāna-āsana – pos­tu­ra întinsă;
 • uttāna-kūrma[ka]-āsana – pos­tu­ra țes­toa­sei răs­tur­na­te/în­tin­se;
 • uttāna-maṇḍūka-āsana – pos­tu­ra broaștei răs­tur­na­te/în­tin­se;
 • uttāna-pāda-āsana – pos­tu­ra piciorului ri­di­cat/în­tins;
 • utthita-ardha-dhanur-āsana – pos­tu­ra ju­mă­ta­te de arc/cerc ex­tins/ri­di­cat;
 • utthita-dhanur-āsana – pos­tu­ra arcului; pos­tu­ra cer­cu­lui ex­tins/ri­di­cat;
 • utthita-hasta-pāda-aṅguṣṭha-āsana – pos­tu­ra de­ge­tu­lui mare de la picior cu mâna ex­tin­să/ri­di­ca­tă;
 • utthita-pārśva-koṇa-āsana – pos­tu­ra un­ghiu­lui lateral ex­tins/ri­di­cat;
 • utthita-tri-koṇa-āsana – pos­tu­ra tri­un­ghiu­lui ex­tins/ri­di­cat;

– V –


– Y –

Kindle
Published inVlad Șovărel