Skip to content

Praśna-upaniṣad I

Kindle

Arion Roșu – Sorin Suciu –

AUM. O zei, fie să auzim numai lucruri bune cu urechile noastre. O, zei pe care vă adorăm, fie să vedem numai lucruri bune cu ochii noștrii. Fie să vă preaslăvim cu trupul și organele neclintite și fie să trăim această viață atâta timp cât zeii vor vrea. Pace ție! Pace lumii înconjurătoare! Pace lumii animale!

 1. Sukeśā, fiul lui Bhāradvāja; Satyakāma (sau Śaibya), fiul lui Śibi; Sauryāyaṇī, descendent din linia Garga; Kausalya, fiul lui Aśvalā; Bhārgava (descendent din Bhr̥gu), din țara Vidarbha; Kabandhī, descendent al lui Katya; toți aceștia erau devotați lui brahman și absorbiți în contemplarea lui brahman. În căutarea supremului brahman, ei s-au apropiat de ilustrul înțelept Pippalāda cu samit (vreascuri pentru foc) în mână și cu convingerea că acesta le va explica totul.
 2. Lor, înțeleptul (Pippalāda) le-a spus: „Locuiți împreună aici pentru un întreg an de zile practicând controlul simțurilor (continență) și credința (față de scripturi și învățători) și apoi puneți ce întrebări veți dori; dacă voi ști, vă voi împărtăși totul.
 3. Apoi, Kabandhī, descendent al lui Katyā, apropiindu-se, a întrebat: Domnule, de unde sunt născute într-adevăr aceste viețuitoare?
 4. Lui, el (Pippalāda) i-a grăit: Prajāpati (Creatorul) a dorit să procreeze. El s-a supus austerităților și după terminarea lor a creat o pereche, Rayi și prāṇa (materie și viață, hrană și cel ce se hrănește) și aceștia doi vor crea multe altele.
 5. Soarele este într-adevăr prāṇa, Luna este Rayi. Toate acestea cu formă și fără formă sunt Rayi. Așadar, ce este cu formă este Rayi.
 6. Astfel, Soarele care răsare intrând dinspre direcția estică ține laolaltă toate formele de viață în est prin razele sale. La fel pentru cele care sunt în Sud, care sunt în Vest, care sunt în Nord, care sunt în jos, care sunt în sus, care sunt în direcție intermediară. Toate formele de viață sunt iluminate și ținute laolaltă în prin razele sale.
 7. El (Soarele), cel care răsare, este Vaiśvānara (prāṇa inerentă tuturor ființelor), este prāṇa universală, este Focul. Acesta este descris printr-un vers:
 8. Soarele acesta care răsare este cel care are toate formele, radiant, atotcunoscător, baza a toate, singura lumină, discul arzător a o mie de raze, manifestat în o sută de feluri și prāṇa (viața) ființelor.
 9. Întregul an este într-adevăr Prajāpati (Domnul Creaturilor). Cele două drumuri ale sale sunt cel de Sud și cel de Nord. Acei care îndeplinesc sacrificiile sau riturile în folosul altora și înfăptuiesc cu devoțiune îndatoririle lor, obțin lumea lunară și se întorc din nou în această lume. Acei înțelepți doritori de copii ajung pe drumul sudic. Acesta este Rayi, drumul strămoșilor.
 10. Cei ce merg pe drumul din nord; prin austerități, prin controlul simțurilor, prin credință, prin cunoaștere spirituală, căutându-l pe ātman – obțin Soarele. Acesta este sursa tuturor ființelor vii (prāṇa), este nemurirea și lipsa fricii, acesta este țelul final, de aici nu mai există întoarcere. Iată un vers pe această temă:
 11. Soarele, se spune de către înțelepți, tatăl a tot, are cinci picioare, douăsprezece forme și este dătătorul de ploaie din cerurile de deasupra. Alții, pe de altă parte, spun că este atotcunoscător și stă într-un car cu șapte roți și șase spițe.
 12. Luna este într-adevăr Prajāpati. Cele două săptămâni întunecate sunt Rayi, cele două săptămâni luminoase sunt prāṇa. Așadar, unii înțelepți fac sacrificiile în cele două săptămâni luminoase, alții în celelalte două.
 13. Cel căruia îi este cunoscută originea, venirea, locul (sălașul), omnipotența lui prāṇa, obține nemurirea, cel căruia îi este cunoscută obține nemurirea.
 14. Hrana este cu adevărat Prajāpati. De acolo vine sămânța din care aceste creaturi s-au născut.
 15. Cei care urmează legea lui Prajāpati dau naștere la o pereche. A acelora este această Brahmaloka, a celor ce practică austerități și controlul simțurilor și în care adevărul este ferm stabilit.
 16. Brahmaloka cea pură este a acelora în care nu există înșelăciune, falsitate și iluzia.

Aici se încheie prima întrebare din Praśna-upaniṣad.


Traducere de Sorin Suciu

Kindle