Skip to content

Praśna-upaniṣad II

Kindle

– Arion Roșu – Sorin Suciu

 1. Atunci l-a întrebat Bhāgava Vaidabhi: „Venerabile, câți zei țin creatura, care dintre ei o luminează, și care este cel mai de seamă dintre ei?”
 2. El i-a spus: „Eterul (ākāśa) este acest zeu, vântul (vāyu), focul (agni), apa (āp), pământul (pr̥thvī), cuvântul (vāc), mintea (manas), ochiul (cakṣus) și urechea (śrotra). Fiindcă luminează, ele pretind: „Noi susținem și ținem acest trup.”
 3. Răsuflarea (prāṇa), ca cea mai de seamă, le-a zis: „Nu vă înșelați! Eu singură, împărțindu-mă în cinci, susțin și țin acest trup.”
 4. Ele nu au crezut. Atunci răsuflarea (prāṇa), din trufie, a făcut ca și cum ar fi plecat pe sus. Plecând, răsuflarea, pleacă toți ceilalți zei, și ea punându-se în mișcare, toți se pun în mișcare. Așa cum albinele toate pleacă, când pleacă regina, și se pun toate în mișcare, când ea se pune în mișcare, tot astfel fac cuvântul, mintea, ochiul și urechea. Ele fiind mulțumite, aduc laudă răsuflării:
 5. Ea este Agni (focul), strălucește ca Sūrya (Soarele), este Parjanya (ploaia), este Maghavan (Indra), este Vāyu (vântul), este Pr̥thivī (pământul), materie (rayi), zeu (deva), este ceea ce este și ceea ce nu este, și ceea ce nu moare.
 6. Precum spițele în butucul roții, astfel totul stă fixat în răsuflare (prāṇa); r̥ṣi, yajus, sāman, sacrificiul, starea de kṣatriya și brahman.
 7. Tu te miști ca Prajāpati în sânul mamei, tu în adevar te naști din nou. Ție, răsuflare (prāṇa), aceste creaturi îți aduc ofranda ție care stai cu celelalte sufluri (prāṇa).
 8. Tu transmiți cel mai bine zeilor ofrandele, iar străbunilor prima libațiune. Tu ești opera înțelepților, adevărul descendenților lui Atharvan și Aṅgiras.
 9. Prāṇa, tu ești Indra prin putere, Rudra, ca proteguitor. Tu te miști în atmosferă ca un soare, tu ești stăpânul luminilor.
 10. Când tu, prāṇa, rever și ploaia, aceste creaturi ale tale stau pline de bucurie, gândind ca va fi mâncare cât vor pofti.
 11. Prāṇa, tu ești vrātya, înțeleptul suprem (ekarṣi), atotmâncător, atotstăpânitor. Noi dăruim ceea ce tu trebuie să mănânci, Mātariśvan, tatăl nostru.
 12. Fă-l binevoitor, trupul tău care stă în cuvânt, în ureche și în ochi, care a cuprins și  mintea. Să nu pleci!
 13. În puterea lui prāṇa stă totul, chiar ceea ce există în al treilea cer. Precum o mamă pe feciori, ocrotește-ne, dă-ne îndestulare și înțelepciune.”

Traducere de Arion Roșu (1924-2007)

Kindle