Skip to content

Praśna-upaniṣad III

Kindle

Arion Roșu – Sorin Suciu –

 1. Apoi Kausalya, fiul lui Āśvalāyana, l-a întrebat [pe Pippalāda]: Domnule, de unde provine acest Prāṇa? Cum vine el în corp? Cum se stabilește (locuiește) el în corp divizându-se pe sine? În ce fel părăsește corpul (pleacă)? Cum sprijină lumea exterioară? Cum sprijină lumea individuală?
 2. Lui, Pippalāda i-a vorbit: pui o întrebare fundamentală, ești desigur devotat lui brahman, de aceea eu am să-ți răspund.
 3. Acest Prāṇa apare din Sine. Așa cum umbra este legată de omPrāṇa este legată de Sine. Prāṇa vine în acest corp prin acțiunile minții.
 4. Așa cum împăratul desemnează funcționarii spunând: Guvernează peste aceste și aceste sate, astfel Prāṇa stabilește funcții, sarcini distincte celorlalte sufluri (prāṇa).
 5. Apāna se află în organele excreției și reproducerii; în ochi, urechi, în gură și cele două nări stă Prāṇa însuși; în mijloc este desigur Samāna, care distribuie hrana sacrificată prin ardere (mâncată) și de aici sunt cele șapte flăcări.
 6. Sinele (ātman) se află în inimă. Aici (în inimă), sunt o sută unu canale (nāḍī), care se divid în o sută de subcanale, fiecare având șaptezeci și două de mii de ramuri. În acestea se mișcă Vyāna.
 7. Astfel, Udāna, prin aceea care merge în sus (Suṣumnā), conduce spre o lume a virtuților ca rezultat al faptelor bune, spre o lume a păcatelor ca rezultat al faptelor rele și spre lumea umană ca rezultat al amândurora.
 8. Soarele este Prāṇa exterioară – el se ridică favorizând pe acest Prāṇa din ochi. Zeitatea Pământului (Pr̥thivī) controlează Apāna, Ākāśa (spațiul) din mijloc este Samāna, Vāyu este Vyāna.
 9. Focul (cel luminos) este Udāna, cei pentru care focul este consumat obțin o nouă naștere având organele de simț absorbite în minte.
 10. Oricare gând ar fi avut la momentul morții, cu acel gând vine la Prāṇa, care, unit cu sinele individual (ātman), îl conduce la lumea dorită.
 11. Descendențul celui într-adevăr înțelept, cunoscător al lui Prāṇa, nu se pierde, el devine nemuritor. Legat de aceasta există un vers:
 12. Cel căruia îi este cunoscută originea, venirea, locul (sălașul), omnipotența lui Prāṇa, obține nemurirea, cel căruia îi este cunoscută obține nemurirea.

Aici se termină a treia întrebare din Praśna-upaniṣad.


Traducere de Sorin Suciu

Kindle