Skip to content

Praśna-upaniṣad V

Kindle

– Arion Roșu – Sorin Suciu –

  1. Atunci l-a întrebat Śaibya Satyakāma: „Venerabile, dacă cineva, aici, printre oameni, meditează până la moarte asupra silabei OM, ce lume dobândește în felul acesta?”
  2. El i-a spus: „Într-adevăr, Satyakāma, silaba OM este brahman superior și inferior. De aceea cel ce știe ajunge, prin același punct de sprijin, la unul sau la altul.
  3. Dacă el meditează asupra unui element al silabei, litera A, atunci, învățat numai de acesta, ajunge grabnic pe pământ. Versurile r̥c îl conduc în lumea oamenilor. Acolo ajunge la măreție prin asceză, curăție și credință.
  4. Dacă el se gândește în minte la două elemente literele A și U, este condus de formulele yajus în spațiu, în lumea lui Soma. În lumea lui Soma, ajungând la măreție, se întoarce iarăși.
  5. După aceea, dacă meditează cu acea silabă OM alcătuită din trei elemente (literele AU și M) asupra lui puruṣa suprem, el ajunge la lumină, în soare. Precum șarpele se leapădă de piele, tot așa el se leapădă de rău. El este condus de versurile sāman în lumea lui brahman, unde privește pe puruṣa, aflător în cetatea trupului, care este mai presus decât acest complex suprem al vieții. Referitor la aceasta sunt aceste două versuri:
  6. Cele trei elemente sunt folosite la moarte, unite cu unul cu altul în acțiunile externe, interne și intermediare folosite corect, cel ce știe nu tremură.
  7. Prin versurile r̥c el ajunge în această lume prin formulele în spațiu, prin versurile sāman la ceea ce învață înțelepții, la acesta ajunge, prin silaba OM, luată drept sprijin, cel ce știe; la ceea ce este liniștit, fără bătrânețe, nemuritor, fără teamă, la suprem.”

Traducere de Arion Roșu (1924-2007)

Kindle