Skip to content

Praśnottararatnamālikā

Kindle

Ādi Śaṃkara

 1. – Cine este acela care, instruit fiind în ceea ce este bun acum și în viitor, să nu-și ornamenteze cuvântul cu această ghirlandă de întrebări și răspunsuri care sunt asemenea pietrelor prețioase?
 2. – Domnule! Ce este acceptat pe deplin?
  – Sfatul maestrului.
  – Ce este rejectat?
  – Ceea ce este rău.– Cine este maestru?– Cel care a realizat Realitatea și care lucrează ne-ncetat și atent la bunăstarea discipolului.
 3. – Care este datoria imediată a înțelepților?
  – Întreruperea ne-ntreruptei succesiuni a renașterilor.
  – Care este sămânța copacului eliberării?
  – Deplina cunoaștere și perfecta aplicare a ei în viața de zi cu zi.
 4. – Ce este cel mai benefic omului?
  – Propria lege (dharma).
  – Cine este pur?
  – Acela a cărui minte este pură.
  – Cine este erudit?
  – Cel care posedă capacitatea de discriminare între real și ireal.
  – Ce este otrăvitor?
  – Disprețuirea celor vârstnici.
 5. – Care este esența samsārei?
  – Este desigur noțiunea prin care este considerată ca fiind multiplă.
  – Ce este cel mai drag oamenilor?
  – Viața devotată binefacerii sieși și altora.
 6. – Care este omul zăpăcit asemenea bețivului?
  – Cel atașat.
  – Cine sunt hoții?
  – Obiectele simțurilor care fură mintea.
  – Care este liana existenței lumești?
  – Setea dorințelor.
  – Cine este dușmanul?
  – Indiferența (apatia).
 7. – De unde vine frica aici?
  – Din cauza morții.
  – Cine este aici orbul între orbi?
  – Cel atașat de obiectele simțurilor.
  – Cine este învățat?
  – Acela care nu este străpuns de săgețile privirilor jucăușe ale unei tinere.
 8. – Ce este ascultat aici, ca fiind înzestrat cu amṛta, cu urechile ciulite?
  – Învățătura sfântului.
  – Care este cauza demnității?
  – Acea comportare lipsită de solicitări.
 9. – Ce este greu de înțeles?
  – Natura femeii.
  – Cine este ingenios?
  – Acela care nu este distrus de către această natură.
  – Ce este suferința?
  – Neîmplinirea.
  – Ce produce desconsiderarea celorlalți?
  – Cererea favorurilor chiar și de la cel mai josnic.
 10. – Cum trebuie să fie viața?
  – Ireproșabilă.
  – Ce este lenea?
  – Este ne aplicarea celor învățate.
  – Cine este vigilent?
  – Acela care are puterea de a discrimina.
  – Ce este somnul?
  – Este starea de prostie referitoare la propria ființă.
 11. – Ce tremură precum apa așezată pe o frunză de lotus?
  – Tinerețea, bogăția și viața.
  – Ce se poate spune despre aceia detașați asemenea razelor Lunii?
  – Că sunt sfinți.
 12. – Ce este iadul?
  – Slugărnicia.
  – Ce este fericirea?
  – Acea stare de detașare față de toate atracțiile lumești.
  – Ce este adevărul?
  – Ceea ce este benefic ființelor.
  – Ce este drag ființelor?
  – Viața.
 13. – Ce are drept rezultat ceva fără valoare?
  – Aroganța.
  – Ce conferă fericirea?
  – Prietenia cu omul virtuos.
  – Cine este iscusit în distrugerea tuturor viciilor?
  – Acela care a renunțat în toate felurile.
 14. – Ce este moartea?
  – Starea de prostie.
  – Ce este de neprețuit?
  – Acel „dar” făcut la timpul și locul potrivit.
  – Ce generează suferință până la moarte?
  – Acel păcat comis în mod ascuns.
 15. – Unde trebuie să fie făcut efortul?
  – În practica învățării, într-o bună medicină și în a dărui.
  – Unde este necesară respingerea?
  – În legătură cu omul rău, cu femeia altuia și cu averea altuia.
 16. – Asupra ce trebuie meditat zi și noapte?
  – Asupra stării de inconsistență a samsārei și nu asupra femeii jucăușe.
  – Care trebuie să fie datoria favorită?
  – Compasiunea pentru săraci și prietenia pentru oamenii puri.
 17. – Al cui suflet nu poate fi învins de către cuvintele vieții spirituale?
  – Al prostului, al îndoielnicului, al deprimatului și al ingratului.
 18. – Cine este virtuos?
  – Acela cu bună purtare.
  – Cine este declarat ca fiind cel mai josnic?
  – Acela cu rea purtare.
  – De către cine este cucerită această lume?
  – De către bărbatul care vorbește adevărul și care este răbdător.
 19. – Cine este preamărit până și de zeități?
  – Acela care are drept parte esențială practica compasiunii.
  – De unde poate fi frica?
  – Pentru cei inteligenți din pădurea samsārei.
 20. – Cui îi sunt supuse toate ființele?
  – Aceluia modest, a cărui vorbă este adevărată și plăcută.
  – Unde trebuie rămas?
  – Pe calea corectă, bogată în câștiguri aici și dincolo.
 21. – Cine este orb?
  – Acela care se bucură de fărădelegi.
  – Cine este surd?
  – Acela care nu ascultă ceea ce-i este benefic.
  – Cine este stupid?
  – Acela care la timpul potrivit nu știe să vorbească plăcut.
 22. – Ce este darul?
  – Ceea ce, oferit fiind, este neașteptat.
  – Cine este prieten?
  – Acela care te oprește de la comiterea păcatului.
  – Care este decorația pe care trebuie s-o poarte cineva?
  – Virtutea.
  – Ce ornamentează vorba?
  – Adevărul.
 23. – Care plăcere este trecătoare precum fulgerul?
  – Adunarea cu oamenii răi și cu tinerele.
  – Cine sunt stabili în caracterul lor nobil chiar și în timpul lui Kālī?
  – Desigur sfinții.
 24. – Ce este greu de obținut aici în această lume asemenea pietrei filosofale?
  – Voi spune patru astfel de auspicioase lucruri.
  – Care este acesta pe care mulți o relatează și prin care, în special, ignoranța este îndepărtată?
 25. – Darurile asociate cu vorbe plăcute, cunoașterea lipsită de mândrie, înzestrat cu răbdare și eroism și înzestrat cu renunțarea la avere – acestea patru sunt într-adevăr rare.
 26. – Ce este deplorabil?
  – Zgârcenia.
  – Ce este lăudat la cel care stă în bogăție?
  – Generozitatea.
  – Cine este onorat chiar și de către înțelepți?
  – Acela care este întotdeauna modest din propria-i natură.
 27. – Cine este soarele familiei precum este Soarele pentru lotus?
  – Acela care, deși fiind înzestrat cu putere, este umil.
  – A cui este autoritatea asupra acestui univers?
  – Aceluia a cărui vorbă este plăcută și benefică și care este profund angajat în dharma.
 28. – Ce fură inima înțeleptului?
  – Poezia frumoasă și soția înțeleaptă.
  – Pe cine nu atinge dezastrul?
  – Pe acela care urmează vorba bătrânului și care are simțurile controlate.
 29. – Pe cine dorește zeița Lakṣmī?
  – Pe acela a cărui atenție este activă și a cărui comportament moral este ferm.
  – De cine se desparte dintr-o dată?
  – De acela care-i defăimează pe cei de două ori născuți, pe învățători și pe zei, și de acela care este indolent.
 30. – Unde trebuie rămas?
  – În vecinătatea sfinților sau în Benares.
  – Care loc trebuie ocolit?
  – Acel loc plin de calomnioși și condus de un rege lacom.
 31. – Din ce cauză este omul lipsit de suferință?
  – Din cauza soției devotate și din cauza unei averi stabile.
  – Aici în această lume cine suferă?
  – Acela care deși aflându-se în bogăție nu este darnic.
 32. – Care este rădăcina desconsiderației?
  – Acea cerșire de la oamenii ordinari.
  – Cine este mai învățat decât Rāma?
  – Acela care nu se clintește sub loviturile săgeților zeului Kāma.
 33. – Asupra ce trebuie meditat zi și noapte?
  – Asupra picioarelor Domnului și nu asupra lumescului.
  – Cine sunt aceia care deși având ochi sunt orbii?
  – Acei oameni care nu cred în Dumnezeu.
 34. – Cine este cunoscut aici ca fiind infirm?
  – Acela care, deși fiind bătrân, vizitează locurile sacre.
  – Ce este important la locurile sacre?
  – Purificarea impurităților mentale.
 35. – Ce trebuie ținut în minte de către oameni?
  – Întotdeauna numele Domnului și nu vorba barbară.
  – Care vorbă nu este a înțeleptului?
  – Defectele altora și de asemenea neadevărul.
 36. – Ce trebuie îndeplinit de către oameni?
  – Cunoașterea, bogăția, puterea, gloria și sfințenia.
  – Cine este distrugătoarea tuturor virtuților?
  – Lăcomia.
  – Cine este dușmanul?
  – Senzualitatea.
 37. – Ce fel de adunare trebuie ocolită?
  – Aceea lipsită de consilieri bătrâni.
  – Unde trebuie să fie aici, foarte atent omul?
  – Desigur servind regele.
 38. – Ce este mai drag decât însăși viața?
  – Tradiția familiei și asocierea cu sfinții.
  – Ce este protejat?
  – Numele, soția și propria inteligență.
 39. – Care este kalpalatā în această lume?
  – Cunoașterea transmisă discipolului meritoriu.
  – Care este copacul banyan care nu decade?
  – Acel bun dăruit unei persoane meritorii în acord cu regulile prescrise.
 40. – Care este arma valabilă tuturora?
  – Raționamentul.
  – Și cine este mama tuturora?
  – Vaca.
  – Care este puterea?
  – Calmul.
  – Ce este moartea?
  – Acea stare de lipsă a atenției.
 41. – Unde se află otrava?
  – În omul rău.
  – Ce este aici impuritatea?
  – Datoria bănească a oamenilor.
  – Ce produce neteama?
  – Renunțarea.
  – Ce produce teama?
  – Desigur averea produce teamă tuturor oamenilor.
 42. – Ce este rar în oameni?
  – Iubirea pentru Domnul.
  – Și ce este păcat?
  – Violența.
  – Cine este drag Domnului?
  – Acela care nu înspăimântă pe alții și care este lipsit de temeri.
 43. – De unde vine succesul?
  – Din austerități religioase.
  – Unde se află înțelepciunea?
  – În brahman.
  – De unde este această înțelepciune?
  – Din respectarea bătrânilor.
  – Cine este acela bătrân?
  – Cunoscătorul naturii legilor.
 44. – Ce este mai presus decât moartea pentru cel respectat?
  – Este discreditarea lui.
  – Cine este fericit în această lume?
  – Bogatul.
  – Ce fel de bogăție?
  – Aceea din care-i vin obiectele dorite.
 45. – Care este sursa întregii fericiri?
  – Virtutea.
  – De unde vine suferința?
  – Din păcat.
  – A cui este starea de divinitate?
  – A aceluia care este devotat lui Śiva.
 46. – Cine crește?
  – Smeritul.
  – Cine cade?
  – Arogantul.
  – Cine nu este de încredere?
  – Acela care minte frecvent.
 47. – Când neadevărul nu este păcat?
  – Dacă acea vorbă este spre protecția legii.
  – Ce este legea?
  – Aceea acceptată de înțelepții care aparțin propriei familii.
 48. – Care este puterea sfântului?
  – Divinitatea.
  – Cine este sfânt?
  – Cel care este întotdeauna mulțumit.
  – Ce este destinul?
  – Acele acțiuni bune.
  – Cine este bine-făcător?
  – Acela care este lăudat de către oamenii virtuoși.
 49. – Cine este prietenul familistului?
  – Soția.
  – Cine este familist?
  – Acela care sacrifică.
  – Ce este sacrificiul?
  – Acela care a fost destinat de către scripturi să aducă prosperitate oamenilor.
 50. – A cui acțiune este cu succes?
  – Acela care urmează tradiția și care este învățat.
  – Cine este învățat?
  – Acela care bine stabilit în tradiția vedică.
  – Cine este fără speranță?
  – Acela care a abandonat acțiunile prescrise de tradiția vedică.
 51. – Cine este bogat?
  – Cel care a renunțat.
  – Cine este onorat?
  – Sfântul care este și învățat.
  – Cine este cel servit?
  – Acela care este darnic.
  – Cine este darnic?
  – Acela care oferă satisfacție celor nevoiași.
 52. – Care este fericirea celor întrupați?
  – Sănătatea.
  – Cine este rodnic?
  – Plugarul.
  – Cine nu are păcat?
  – Cel care se roagă ne-ncetat.
  – Cine este împlinit?
  – Acela care posedă urmași.
 53. – Ce este cel mai greu de îndeplinit pentru oameni?
  – Aceea de a ține întotdeauna mintea sub control.
  – Care este cu adevărat brahmacarya?
  – Acela a cărui libido este ne-ntrerupt elevat.
 54. – Care este declarată ca fiind suprema divinitate?
  – Puterea conștiinței pure.
  – Cine este conducătorul universului?
  – Soarele.
  – Care este cauza vieții tuturor ființelor de pe pământ?
  – Ploaia.
 55. – Cine este erou?
  – Acela care este salvatorul terifiaților.
  – Cine este salvator?
  – Maestrul spiritual.
  – Cine este declarat ca fiind maestrul întregului univers?
  – Śambhu.
  – De unde vine cunoașterea?
  – Desigur din Śiva.
 56. – De unde este obținută eliberarea?
  – Din adorarea lui Mukunda.
  – Cine este Mukunda?
  – Acela care cauzează depășirea ignoranței.
  – Ce este ignoranța?
  – Acea nemanifestarea sinelui (ātman).
 57. – Cine nu are suferință?
  – Acela care cu adevărat nu este furios.
  – Ce este fericirea?
  – Starea de împlinire.
  – Cine este rege?
  – Acela care este prietenos.
  – Și cine este câine?
  – Cu adevărat acela care este servitorul aceluia josnic.
 58. – Cine este posesorul iluziei (māyā)?
  – Supremul Domn.
  – Care este iluzia lui Indra răspândită deasupra?
  – Aceasta compusă din cinci elemente.
  – Cu ce seamănă somnul cu vise?
  – Cu activitățile stării de veghe.
  – Ce este adevărat?
  Brahman.
 59. – Ce este neadevărul?
  – Ceea ce dispare atunci când cunoașterea apare.
  – Ce este în zadar?
  – Cornul iepurelui etc.
  – Ce este de ne exprimat?
  Māyā.
  – Ce este imaginația?
  – Dualitatea.
 60. – Care este cu adevărat suprema realitate?
  – Non-dualitatea.
  – Și de unde vine ignoranța?
  – Este fără de început.
  – Care este hrana corpului?
  Karman început.
  – Și cine oferă hrana?
  – Durata vieții.
 61. – Cine este venerat de către brāhmani?
  – Śambhu aflându-se în gāyatrī, Soare și foc.
  – Ce este în gāyatrī, în Soare, în foc și în Śambhu?
  – Această Realitate.
 62. – Cine este divinitatea vizibilă?
  – Propria mamă.
  – Cine este cel în vârstă care trebuie respectat?
  – Tatăl.
  – Cine este sufletul tuturor divinităților?
  – Înțeleptul care posedă cunoașterea și acțiunea.
 63. – Care este cauza distrugerii familiei?
  – Acea persecutare a sfinților.
  – Ale cui vorbe sunt nemincinoase?
  – Ale acelora cărora adevărul, tăcerea și calmul le sunt în natură.
 64. – Ce este nașterea?
  – Atașamentul față de obiecte.
  – Ce este nașterea secundară?
  – Desigur fiul.
  – Ce este de ne ocolit?
  – Moartea.
  – Și unde este locul unde trebuie să se îndrepte?
  – În locul purei percepții (brahman).
 65. – Care este vasul potrivit pentru darul care constă din hrană?
  – Flămândul.
  – Cine este cel venerat?
  – Întruparea Domnului.
  – Cine este Domnul?
  – Marele Domn, a cărui unică esență este și-n Śaṃkara și în Nārāyana.
 66. – Care este fructul devoțiunii față de Domnul?
  – Acea stare a realizării faptului că lumea este de aceeași natură cu propria-I natură.
  – Și ce este eliberarea?
  – Desigur distrugerea ignoranței.
  – Care este baza comună tuturor Vedelor?
  – Astfel este: OM.
 67. – Astfel, pentru aceia care au învățat pe de rost această Praśnottara-ratna-mālikā, ea este asemenea unui ornament de perle care strălucesc prin puritate lor în adunările înțelepților.

Astfel Praśnottara-ratna-mālikā este desăvârșită.


Traducere de Vlad Șovărel

Kindle