Skip to content

Praśnottararatnamālikā

Kindle

– Ādi Śaṁkara –

 1. – Cine este acela care, instruit fiind în ceea ce este bun acum și în viitor, să nu-și ornamenteze cuvântul cu această ghirlandă de întrebări și răspunsuri care sunt asemenea pietrelor prețioase?
 2. – Domnule! Ce este acceptat pe deplin? – Sfatul maestrului. – Ce este rejectat? – Ceea ce este rău. – Cine este maestru? – Cel care a realizat Realitatea și care lucrează ne-ncetat și atent la bunăstarea discipolului.
 3. – Care este datoria imediată a înțelepților? – Întreruperea ne-ntreruptei succesiuni a renașterilor. – Care este sămânța copacului eliberării? – Deplina cunoaștere și perfecta aplicare a ei în viața de zi cu zi.
 4. – Ce este cel mai benefic omului? – Propria lege (dharma). – Cine este pur? – Acela a cărui minte este pură. – Cine este erudit? – Cel care posedă capacitatea de discriminare între real și ireal. – Ce este otrăvitor? – Disprețuirea celor vârstnici.
 5. – Care este esența samsārei? – Este desigur noțiunea prin care este considerată ca fiind multiplă. – Ce este cel mai drag oamenilor? – Viața devotată binefacerii sieși și altora.
 6. – Care este omul zăpăcit asemenea bețivului? – Cel atașat. – Cine sunt hoții? – Obiectele simțurilor care fură mintea. – Care este liana existenței lumești? – Setea dorințelor. – Cine este dușmanul? – Indiferența (apatia).
 7. – De unde vine frica aici? – Din cauza morții. – Cine este aici orbul între orbi? – Cel atașat de obiectele simțurilor. – Cine este învățat? – Acela care nu este străpuns de săgețile privirilor jucăușe ale unei tinere.
 8. – Ce este ascultat aici, ca fiind înzestrat cu amr̥ta, cu urechile ciulite? – Învățătura sfântului. – Care este cauza demnității? – Acea comportare lipsită de solicitări.
 9. – Ce este greu de înțeles? – Natura femeii. – Cine este ingenios? – Acela care nu este distrus de către această natură. – Ce este suferința? – Neîmplinirea. – Ce produce desconsiderarea celorlalți? – Cererea favorurilor chiar și de la cel mai josnic.
 10. – Cum trebuie să fie viața? – Ireproșabilă. – Ce este lenea? – Este ne aplicarea celor învățate. – Cine este vigilent? – Acela care are puterea de a discrimina. – Ce este somnul? – Este starea de prostie referitoare la propria ființă.
 11. – Ce tremură precum apa așezată pe o frunză de lotus? – Tinerețea, bogăția și viața. – Ce se poate spune despre aceia detașați asemenea razelor Lunii? – Că sunt sfinți.
 12. – Ce este iadul? – Slugărnicia. – Ce este fericirea? – Acea stare de detașare față de toate atracțiile lumești. – Ce este adevărul? – Ceea ce este benefic ființelor. – Ce este drag ființelor? – Viața.
 13. – Ce are drept rezultat ceva fără valoare? – Aroganța. – Ce conferă fericirea? – Prietenia cu omul virtuos. – Cine este iscusit în distrugerea tuturor viciilor? – Acela care a renunțat în toate felurile.
 14. – Ce este moartea? – Starea de prostie. – Ce este de neprețuit? – Acel „dar” făcut la timpul și locul potrivit. – Ce generează suferință până la moarte? – Acel păcat comis în mod ascuns.
 15. – Unde trebuie să fie făcut efortul? – În practica învățării, într-o bună medicină și în a dărui. – Unde este necesară respingerea? – În legătură cu omul rău, cu femeia altuia și cu averea altuia.
 16. – Asupra ce trebuie meditat zi și noapte? – Asupra stării de inconsistență a samsārei și nu asupra femeii jucăușe. – Care trebuie să fie datoria favorită? – Compasiunea pentru săraci și prietenia pentru oamenii puri.
 17. – Al cui suflet nu poate fi învins de către cuvintele vieții spirituale? – Al prostului, al îndoielnicului, al deprimatului și al ingratului.
 18. – Cine este virtuos? – Acela cu bună purtare. – Cine este declarat ca fiind cel mai josnic? – Acela cu rea purtare. – De către cine este cucerită această lume? – De către bărbatul care vorbește adevărul și care este răbdător.
 19. – Cine este preamărit până și de zeități? – Acela care are drept parte esențială practica compasiunii. – De unde poate fi frica? – Pentru cei inteligenți din pădurea samsārei.
 20. – Cui îi sunt supuse toate ființele? – Aceluia modest, a cărui vorbă este adevărată și plăcută. – Unde trebuie rămas? – Pe calea corectă, bogată în câștiguri aici și dincolo.
 21. – Cine este orb? – Acela care se bucură de fărădelegi. – Cine este surd? – Acela care nu ascultă ceea ce-i este benefic. – Cine este stupid? – Acela care la timpul potrivit nu știe să vorbească plăcut.
 22. – Ce este darul? – Ceea ce, oferit fiind, este neașteptat. – Cine este prieten? – Acela care te oprește de la comiterea păcatului. – Care este decorația pe care trebuie s-o poarte cineva? – Virtutea. – Ce ornamentează vorba? – Adevărul.
 23. – Care plăcere este trecătoare precum fulgerul? – Adunarea cu oamenii răi și cu tinerele. – Cine sunt stabili în caracterul lor nobil chiar și în timpul lui Kālī? – Desigur sfinții.
 24. – Ce este greu de obținut aici în această lume asemenea pietrei filosofale? – Voi spune patru astfel de auspicioase lucruri. – Care este acesta pe care mulți o relatează și prin care, în special, ignoranța este îndepărtată?
 25. – Darurile asociate cu vorbe plăcute, cunoașterea lipsită de mândrie, înzestrat cu răbdare și eroism și înzestrat cu renunțarea la avere – acestea patru sunt într-adevăr rare.
 26. – Ce este deplorabil? – Zgârcenia. – Ce este lăudat la cel care stă în bogăție? – Generozitatea. – Cine este onorat chiar și de către înțelepți? – Acela care este întotdeauna modest din propria-i natură.
 27. – Cine este soarele familiei precum este Soarele pentru lotus? – Acela care, deși fiind înzestrat cu putere, este umil. – A cui este autoritatea asupra acestui univers? – Aceluia a cărui vorbă este plăcută și benefică și care este profund angajat în dharma.
 28. – Ce fură inima înțeleptului? – Poezia frumoasă și soția înțeleaptă. – Pe cine nu atinge dezastrul? – Pe acela care urmează vorba bătrânului și care are simțurile controlate.
 29. – Pe cine dorește zeița Lakṣmī? – Pe acela a cărui atenție este activă și a cărui comportament moral este ferm. – De cine se desparte dintr-o dată? – De acela care-i defăimează pe cei de două ori născuți, pe învățători și pe zei, și de acela care este indolent.
 30. – Unde trebuie rămas? – În vecinătatea sfinților sau în Benares. – Care loc trebuie ocolit? – Acel loc plin de calomnioși și condus de un rege lacom.
 31. – Din ce cauză este omul lipsit de suferință? – Din cauza soției devotate și din cauza unei averi stabile. – Aici în această lume cine suferă? – Acela care deși aflându-se în bogăție nu este darnic.
 32. – Care este rădăcina desconsiderației? – Acea cerșire de la oamenii ordinari. – Cine este mai învățat decât Rāma? – Acela care nu se clintește sub loviturile săgeților zeului Kāma.
 33. – Asupra ce trebuie meditat zi și noapte? – Asupra picioarelor Domnului și nu asupra lumescului. – Cine sunt aceia care deși având ochi sunt orbii? – Acei oameni care nu cred în Dumnezeu.
 34. – Cine este cunoscut aici ca fiind infirm? – Acela care, deși fiind bătrân, vizitează locurile sacre. – Ce este important la locurile sacre? – Purificarea impurităților mentale.
 35. – Ce trebuie ținut în minte de către oameni? – Întotdeauna numele Domnului și nu vorba barbară. – Care vorbă nu este a înțeleptului? – Defectele altora și de asemenea neadevărul.
 36. – Ce trebuie îndeplinit de către oameni? – Cunoașterea, bogăția, puterea, gloria și sfințenia. – Cine este distrugătoarea tuturor virtuților? – Lăcomia. – Cine este dușmanul? – Senzualitatea.
 37. – Ce fel de adunare trebuie ocolită? – Aceea lipsită de consilieri bătrâni. – Unde trebuie să fie aici, foarte atent omul? – Desigur servind regele.
 38. – Ce este mai drag decât însăși viața? – Tradiția familiei și asocierea cu sfinții. – Ce este protejat? – Numele, soția și propria inteligență.
 39. – Care este kalpalatā în această lume? – Cunoașterea transmisă discipolului meritoriu. – Care este copacul banyan care nu decade? – Acel bun dăruit unei persoane meritorii în acord cu regulile prescrise.
 40. – Care este arma valabilă tuturora? – Raționamentul. – Și cine este mama tuturora? – Vaca. – Care este puterea? – Calmul. – Ce este moartea? – Acea stare de lipsă a atenției.
 41. – Unde se află otrava? – În omul rău. – Ce este aici impuritatea? – Datoria bănească a oamenilor. – Ce produce neteama? – Renunțarea. – Ce produce teama? – Desigur averea produce teamă tuturor oamenilor.
 42. – Ce este rar în oameni? – Iubirea pentru Domnul. – Și ce este păcat? – Violența. – Cine este drag Domnului? – Acela care nu înspăimântă pe alții și care este lipsit de temeri.
 43. – De unde vine succesul? – Din austerități religioase. – Unde se află înțelepciunea? – În brahman. – De unde este această înțelepciune? – Din respectarea bătrânilor. – Cine este acela bătrân? – Cunoscătorul naturii legilor.
 44. – Ce este mai presus decât moartea pentru cel respectat? – Este discreditarea lui. – Cine este fericit în această lume? – Bogatul. – Ce fel de bogăție? – Aceea din care-i vin obiectele dorite.
 45. – Care este sursa întregii fericiri? – Virtutea. – De unde vine suferința? – Din păcat. – A cui este starea de divinitate? – A aceluia care este devotat lui Śiva.
 46. – Cine crește? – Smeritul. – Cine cade? – Arogantul. – Cine nu este de încredere? – Acela care minte frecvent.
 47. – Când neadevărul nu este păcat? – Dacă acea vorbă este spre protecția legii. – Ce este legea? – Aceea acceptată de înțelepții care aparțin propriei familii.
 48. – Care este puterea sfântului? – Divinitatea. – Cine este sfânt? – Cel care este întotdeauna mulțumit. – Ce este destinul? – Acele acțiuni bune. – Cine este bine-făcător? – Acela care este lăudat de către oamenii virtuoși.
 49. – Cine este prietenul familistului? – Soția. – Cine este familist? – Acela care sacrifică. – Ce este sacrificiul? – Acela care a fost destinat de către scripturi să aducă prosperitate oamenilor.
 50. – A cui acțiune este cu succes? – Acela care urmează tradiția și care este învățat. – Cine este învățat? – Acela care bine stabilit în tradiția vedică. – Cine este fără speranță? – Acela care a abandonat acțiunile prescrise de tradiția vedică.
 51. – Cine este bogat? – Cel care a renunțat. – Cine este onorat? – Sfântul care este și învățat. – Cine este cel servit? – Acela care este darnic. – Cine este darnic? – Acela care oferă satisfacție celor nevoiași.
 52. – Care este fericirea celor întrupați? – Sănătatea. – Cine este rodnic? – Plugarul. – Cine nu are păcat? – Cel care se roagă ne-ncetat. – Cine este împlinit? – Acela care posedă urmași.
 53. – Ce este cel mai greu de îndeplinit pentru oameni? – Aceea de a ține întotdeauna mintea sub control. – Care este cu adevărat brahmacarya? – Acela a cărui libido este ne-ntrerupt elevat.
 54. – Care este declarată ca fiind suprema divinitate? – Puterea conștiinței pure. – Cine este conducătorul universului? – Soarele. – Care este cauza vieții tuturor ființelor de pe pământ? – Ploaia.
 55. – Cine este erou? – Acela care este salvatorul terifiaților. – Cine este salvator? – Maestrul spiritual. – Cine este declarat ca fiind maestrul întregului univers? – Śambhu. – De unde vine cunoașterea? – Desigur din Śiva.
 56. – De unde este obținută eliberarea? – Din adorarea lui Mukunda. – Cine este Mukunda? – Acela care cauzează depășirea ignoranței. – Ce este ignoranța? – Acea nemanifestarea sinelui (ātman).
 57. – Cine nu are suferință? – Acela care cu adevărat nu este furios. – Ce este fericirea? – Starea de împlinire. – Cine este rege? – Acela care este prietenos. – Și cine este câine? – Cu adevărat acela care este servitorul aceluia josnic.
 58. – Cine este posesorul māyei? – Supremul Domn. – Care este iluzia lui Indra răspândită deasupra? – Aceasta compusă din cinci elemente. – Cu ce seamănă somnul cu vise? – Cu activitățile stării de veghe. – Ce este adevărat? – Brahman.
 59. – Ce este neadevărul? – Ceea ce dispare atunci când cunoașterea apare. – Ce este în zadar? – Cornul iepurelui etc. – Ce este de ne exprimat? – Māyā. – Ce este imaginația? – Dualitatea.
 60. – Care este cu adevărat suprema realitate? – Non-dualitatea. – Și de unde vine ignoranța? – Este fără de început. – Care este hrana corpului? – Karman început. – Și cine oferă hrana? – Durata vieții.
 61. – Cine este venerat de către brāhmani? – Śambhu aflându-se în gāyatrī, Soare și foc. – Ce este în gāyatrī, în Soare, în foc și în Śambhu? – Această Realitate.
 62. – Cine este divinitatea vizibilă? – Propria mamă. – Cine este cel în vârstă care trebuie respectat? – Tatăl. – Cine este sufletul tuturor divinităților? – Înțeleptul care posedă cunoașterea și acțiunea.
 63. – Care este cauza distrugerii familiei? – Acea persecutare a sfinților. – Ale cui vorbe sunt nemincinoase? – Ale acelora cărora adevărul, tăcerea și calmul le sunt în natură.
 64. – Ce este nașterea? – Atașamentul față de obiecte. – Ce este nașterea secundară? – Desigur fiul. – Ce este de ne ocolit? – Moartea. – Și unde este locul unde trebuie să se îndrepte? – În locul purei percepții (brahman).
 65. – Care este vasul potrivit pentru darul care constă din hrană? – Flămândul. – Cine este cel venerat? – Întruparea Domnului. – Cine este Domnul? – Marele Domn, a cărui unică esență este și-n Śaṁkara și în Nārāyana.
 66. – Care este fructul devoțiunii față de Domnul? – Acea stare a realizării faptului că lumea este de aceeași natură cu propria-I natură. – Și ce este eliberarea? – Desigur distrugerea ignoranței. – Care este baza comună tuturor Vedelor? – Astfel este: OM.
 67. – Astfel, pentru aceia care au învățat pe de rost această Praśnottara-ratna-mālikā, ea este asemenea unui ornament de perle care strălucesc prin puritate lor în adunările înțelepților.

Astfel Praśnottara-ratna-mālikā este desăvârșită.


Traducere de Vlad Șovărel

Kindle