Skip to content

V.63 – Mitra și Varuṇa

Kindle

Păzitori ai rânduielii cu firească întocmire,
Carul vostru să vă urce pe-amândoi pe firmament;
— Pentru cel ce drag vă este, o, voi, Mitra şi Varuṇa,
Ploaia cerului ca mierea să se scurgă în torent.

 

Voi sunteţi stăpânii lumii, da, voi, Mitra şi Varuṇa,
Voi, ce ne priviţi prin soare; — noi venim adeseori
Să vă cerem tot belşugul ploii şi al nemuririi,
Când prin ceruri vrem s-alerge grabnic zeii tunători.

 

Taurii măreţi, de-a pururi, ne vor fi stăpânitorii,
Precum Mitra şi Varuṇa Universu-l stăpânesc,
Voi vă arătaţi prin sunet, printre nouri şi culoare,
Iar Asuraşii prin vrajă ploile ne dăruiesc.

 

Magică, puterea voastră, pân-la ceruri se întinde.
— Puneţi soarele să umble — faclă, spadă irizând
Ce-o înfăşuraţi în nouri şi în ploaie; — Parjanya,
Mi se par ca mierea, dulce, ai tăi picuri picurând.

 

O, stăpâni, al ploii lapte revarsaţi-l peste
Parjanya, a ta voce peste tot vrem să răsune.
Dătătoare de răcoare şi de tainice puteri,
În magia lor se-mbracă maiestuos acum Măruţii.

 

Cerul roşu să ne deie ale ploii mângâieri.
Pentru dreaptă întocmire — o, voi, Mitra şi Varuṇa,
Voi, ce ştiţi puterea vorbei şi a tainicei porunci
Cunoscută de Angiraşi, — soarele pe cer îl duceţi,

 

Ca un car ce de departe îl zăreşti umblând pe lunci.
Zeilor, păziţi de-a pururi dreapta lumii rânduire
Prin puterea ce Maruţii o revarsă prin magii,
După Ordinea divină Universul îl supuneţi,
Şi a soarelui trăsură o purtaţi peste stihii.

Imnuri vedi­ce, tăl­mă­ci­te în ver­suri de Ion Lari­an Pos­to­la­che după tex­te­le fran­ce­ze, ger­ma­ne și engle­ze tra­du­se și com­pa­ra­te de Viori­ca Vizan­te, cu un Cuvânt îna­in­te de Ser­giu Al-Geor­ge. Bucu­rești: Edi­tu­ra pen­tru Lite­ra­tu­ră Uni­ver­sa­lă, 1969.
Kindle