Skip to content

Tattva-samāsa-sūtra

Kindle

– Pañcaśikha –

 1. अष्टौ प्रकृतयः॥
 2. षोडश विकाराः॥
 3. पुरुषः॥
 4. त्रैगुण्यम्॥
  • trai + guṇyam.
  • Înzestrată cu întreita tendință (guṇa) [este prakṛti].
 5. सञ्चरः॥
  • sañcaraḥ.
  • Manifestare/emanare.
 6. प्रतिसञ्चरः॥
  • pratisañcaraḥ.
  • Reabsorbție.
   • Reabsorbția în avyakta, în ordine inversă manifestării, a categoriilor (tattva) – 7 + 16.
 7. अध्यात्ममधिभूतमधिदैवतं च॥
 8. पञ्चाभिबुद्धयः॥
  • pañca + abhibuddhayaḥ.
  • Cinci sunt funcțiile intelectului (buddhi).
   • Determinarea (adhyavasāya/abhibuddhi), egocentrismul (abhimāna/abhimati), dorința (icchā), necesitatea înfăptuirii (kartavyatā) și înfăptuirea (kriyā) cu ajutorul forțelor (indriya).
   • Sau: cunoașterea corectă (pramāṇa), cea contrară (viparyaya), constructul mental (vikalpa), somnul profund (nidrā) și memoria (smṛti).
 9. पञ्चकर्मयोनयः॥
  • pañca + karma + yonayaḥ.
  • Cinci sunt cauzele generative (yoni) ale acțiunii (karman).
   • Hotărârea (dhṛti), credința (śraddhā), starea de bine (sukha), dorința cunoașterii (vividhiṣā) și absența dorinței cunoașterii (avividhiṣā).
 10. पञ्चवायवः॥
 11. पञ्चकर्मात्मानः॥
  • pañca + karma + ātmānaḥ.
  • Cinci [moduri de] sine (ātman) în acțiune (karman).
   • vaikārika – agentul acțiunii pure;
   • taijasa – agentul acțiunii impure;
   • bhūtādi – agentul acțiunii confuze (mūḍha);
   • sānumāna – agentul acțiunii confuze pure;
   • niranumāna – agentul acțiunii confuze impure.
 12. पञ्चपर्वाऽविद्या॥
  • pañca + parvā – avidyā.
  • Cinci feluri de ignoranță (avidyā).
   • Obscuritatea (tamas) este de 8 feluri, confuzia (moha) este de 8 feluri, marea confuzie (mahāmoha) este de 10 feluri, întunecimea (tāmisra) este de 18 feluri și totala întunecime a spiritului (andhatāmisra).
   • Ignoranța (avidyā/viparyaya), starea de sunt (asmitā), atracția (rāga), repulsia (dveṣa) & agățarea de viață (abhiniveśa).
 13. अष्टाविंशतिधाऽशक्तिः॥
  • aṣṭāviṃśati + dhā – aśaktiḥ.
  • Douăzeci și opt de feluri de incapacități (aśakti).
   • 11 ale instrumentelor (indriya): urechea – surzenia, pielea – lepra, ochiul – orbirea, limba – insensibilitatea, nasul – absența mirosului, gura – muțenia, mâinile – infirmitatea, picioarele – șchiopătarea, organul sexual – impotența, organul excretor – constipația, mintea – nebunia;
   • 17 ale intelectului (buddhi) reprezintă opusul celor 9 mulțumiri (tuṣṭi) și 8 desăvârșiri (siddhi) descrise mai jos.
 14. नवधा तुष्टिः॥
  • nava + dhā tuṣṭiḥ.
  • Nouă feluri de mulțumiri (tuṣṭi).
   • 4 interne (ādhyātmika):
    • apă (ambhas) – mulțumirea în credința că natura (prakṛti) este sinele suprem (paramātman);
    • apă curgătoare (salilā) – mulțumirea în credința că intelectul (buddhi) este sinele suprem (paramātman);
    • șuvoi rapid de apă (ogha) – mulțumirea în credința că egoul (ahaṃkāra) este sinele suprem (paramātman);
    • ploaie (vṛṣṭi) – mulțumirea în credința că elementele subtile (tanmātra) sunt sinele suprem (paramātman);
   • 5 externe (bāhya) provin din renunțarea la obiectele simțurilor începând cu sunetul (śabda) etc.
 15. अष्टधा सिद्धिः॥
  • aṣṭa + dhā siddhiḥ.
  • Opt feluri de desăvârșiri (siddhi).
   • Raționamentul/argumentarea (ūha) – cunoașterea este dobândită prin sine, mărturia (śabda), studiul (adhyayana), trei distrugători ai suferinței (duḥkha), dobândirea celor apropiați sufletește (suhṛd) și caritatea (dāna).
 16. दशधा मूलिकार्थाः॥
  • daśa + dhā mūlika + arthāḥ.
  • Zece feluri de scopuri (artha) fundamentale.
   1. existența (astitva) [unui spirit (puruṣa) și a unei naturi (prakṛti) primordiale nemanifestate],
   2. singularitatea (ekatva) [cauzei manifestării – natura (prakṛti)],
   3. starea de a fi în sine realitate/scop (arthavattva) [a spiritului (puruṣa)],
   4. starea de a fi întru scopul altuia (parārthatva) [a naturii (prakṛti)],
   5. distincția (anyatva) [dintre spirit (puruṣa) și natură (prakṛti)],
   6. inactivitatea (nivṛtti) [spiritului (puruṣa)],
   7. unirea (yoga) [spiritului (puruṣa) cu natura (prakṛti)],
   8. separarea (viyoga) [spiritului (puruṣa) de natură (prakṛti)],
   9. [pluralitatea] spiritelor/oamenilor (pus),
   10. existența corpului după încetarea manifestării psihicului (śarīrasya sthitiḥ śeṣa + vṛttiś – ca).
 17. अनुग्रहसर्गः॥
  • anugraha + sargaḥ.
  • Manifestarea din/prin grație (anugraha).
 18. चतुर्दशविधो भूतसर्गः॥
  • catur + daśa + vidho bhūta + sargaḥ.
  • Paisprezece feluri de manifestări ale ființelor (bhūta).
   • 8 divin (deva): (daiva), demonii carnivori (paiśaca), demonii (rākṣasa), spiritele naturii (yākṣa), (gāndharva), (aindra), (prājāpatya) & (brāhma);
   • 5 animal (tiryagyoni): domestice (paśu), înaripate/păsări (pakṣi), sălbatice/antilope (mṛga), târâtoare/reptile (sarīsṛpa) & cele fixe/plantele (sthāvara);
   • 1 uman (mānuṣya);
 19. त्रिविधो धातुसर्गः॥
  • tri + vidho dhātu + sargaḥ.
  • Trei feluri de manifestări fundamentale (dhātu).
   • divin (deva), uman (mānuṣya) & animal (tiryagyoni).
 20. त्रिविधो बन्धः॥
  • tri + vidho bandhaḥ.
  • De trei feluri este încătușarea (bandha).
   • prin natură (prakṛti): al celor dizolvați în natură (prakṛtilaya) care consideră oricare dintre cele 8 prakṛti ca fiind supremul;
   • prin modificările (vaikārika) naturii: al celor mundani (laukika) care sunt robii modificărilor naturii (i.e. supuși simțurilor);
   • prin ofrande (dakṣiṇā): al celor casnici (gṛhastha), novici (brahmacāri), cerșetori (bhikṣu) ori pustnici (vaikhānasa) care oferă din vanitate daruri brahmanilor.
 21. त्रिविधो मोक्षः॥
  • tri + vidho mokṣaḥ.
  • De trei feluri este mântuirea (mokṣa).
   • prin cunoaștere (jñāna), prin distrugerea pasiunii (rāga) & prin distrugerea totală (kṛtsna).
 22. त्रिविधं प्रमाणम्॥
  • tri + vidhaṃ pramāṇam.
  • De trei feluri este cunoașterea corectă (pramāṇa).
   • prin percepție (dṛṣṭa/pratyakṣa): atunci când cele cinci obiecte ale simțurilor (sunet, atin­ge­re, formă/culoare, gust & miros) sunt percepute de către simțuri;
   • prin inferență (anumāna): atunci când semnul (liṅga) este perceput și poate fi cauza (norul pre­ves­teș­te ploaia), concomitența (păsările de apă demonstrează prezența apei) și efectul (fumul cer­ti­fi­că prezența focului);
   • prin mărturie (āptavacana/āgama): atunci când cunoașterea nu poate fi determinată prin per­cep­ție directă ori inferență, mărturia unei persoane virtuoase, fără de atracție (rāga) ori repulsie (dveṣa) și posesor al cunoașterii (jñānavat) este considerată cunoaștere corectă (pramāṇa).
 23. त्रिविधं दुःखम्॥
  • tri + vidhaṃ duḥkham.
  • De trei feluri este suferința (duḥkha).
   • din cauze proprii (ādhyātmika), adică naturale și intrinseci, și care pot fi:
    • trupești (śārīra): durerea care apare din dezechilibrul celor 3 umori (doṣa) – febră, he­mo­ra­gie, leșin etc.
    • mentale (mānasa): dorință, furie, nebunie, gelozie etc., privarea de cele plăcute și în­so­ți­rea cu cele neplăcute.
   • din cauze exterioare (ādhibhautika), adică naturale și extrinseci, care aparțin obiectelor simțurilor, atât cele mișcătoare (oameni, animale, reptile etc.) cât și cele nemișcătoare (plantele);
   • din cauze divine (ādhidaivika), adică cele nenaturale sau supranaturale, precum elementele na­tu­ra­le (vânt, foc, apă, pământ, trăsnet etc.).
 24. एतत्परम्परया याथातथ्यम्॥
  • etat – paramparayā yāthā + tathyam.
  • Aceasta este adevărul [transmis] prin neîntrerupta tradiție (paramparā).
 25. एतत्सम्यग् ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यान्न पुनस्त्रिविधेन दुःखेनाभिभूयते॥
  • etat – samyag – jñātvā kṛta + kṛtyaḥ syān – na punas + tri + vidhena duḥkhena – abhibhūyate.
  • Cunoscând aceasta pe deplin, cele de făcut (îndatoririle) fiind împlinite, nu mai este copleșit din nou de către întreita suferință.

इति तत्त्वसमासाख्यसाङ्ख्यसूत्राणि


 • M.M. Gopinath Kaviraj. A short note on Tattvasamāsa. În „The Princess of Wales Sarasvati Bhavana Studies” Vol. X., 1938, pp. 30-34.
 • Samkhya-samgraha. În „Chowkhamba Sanskrit Series” nr. 246. Benares: Chowkhamba Sanskrit Series, 1918.
 • Swami Veda Bharati. Yoga-sūtras of Patañjali with the Exposition of Vyāsa – a transaltion and commentary. Allahabad: Himalayan Institute, 1986, pp. 41-47.

Traducere de Vlad Șovărel

Kindle