Skip to content

Tattva-samāsa-sūtra

– Kapila –

 1. अष्टौ प्रकृतयः॥
 2. षोडश विकाराः॥
  • ṣoḍaśa vikārāḥ.
  • Șaisprezece sunt cele derivate (vikāra).
 3. पुरुषः॥
 4. त्रैगुण्यम्॥
 5. सञ्चरः॥
  • sañcaraḥ.
  • Manifestare/emanare.
 6. प्रतिसञ्चरः॥
  • pratisañcaraḥ.
  • Reabsorbție.
   • Reabsorbția în avyakta, în ordine inversă manifestării, a categoriilor (tattva) – 7 + 16.
 7. अध्यात्ममधिभूतमधिदैवतं च॥
 8. पञ्चाभिबुद्धयः॥
  • pañca + abhibuddhayaḥ.
  • Cinci sunt funcțiile intelectului (buddhi).
   • Determinarea (adhyavasāya/abhibuddhi), egocentrismul (abhimāna/abhimati), dorința (icchā), necesitatea înfăptuirii (kartavyatā) și înfăptuirea (kriyā) cu ajutorul forțelor (indriya).
   • Sau: cunoașterea corectă (pramāṇa), cea contrară (viparyaya), constructul mental (vikalpa), somnul profund (nidrā) și memoria (smr̥ti).
 9. पञ्चकर्मयोनयः॥
  • pañca + karma + yonayaḥ.
  • Cinci sunt cauzele (yoni) acțiunii (karman).
   • Hotărârea (dhr̥ti), credința (śraddhā), starea de bine (sukha), dorința cunoașterii (vividhiṣā) și absența dorinței cunoașterii (avividhiṣā).
 10. पञ्चवायवः॥
 11. पञ्चकर्मात्मानः॥
 12. पञ्चपर्वाऽविद्या॥
 13. अष्टाविंशतिधाऽशक्तिः॥
  • aṣṭāviṁśati + dhā – aśaktiḥ.
  • Douăzeci și opt de feluri de incapacități (aśakti).
 14. नवधा तुष्टिः॥
  • navadhā tuṣṭiḥ.
  • Nouă feluri de mulțumiri (tuṣṭi).
 15. अष्टधा सिद्धिः॥
  • aṣṭa + dhā siddhiḥ.
  • Nouă feluri de desăvârșiri (siddhi).
 16. दशधा मूलिकार्थाः॥
  • daśa + dhā mūlika + arthāḥ.
  • Zece feluri de scopuri (artha) fundamentale.
 17. अनुग्रहसर्गः॥
  • anugraha + sargaḥ.
  • Manifestarea grației (anugraha).
  • Manifestarea din/prin grație (anugraha).
 18. चतुर्दशविधो भूतसर्गः॥
  • catur + daśa + vidho bhūta + sargaḥ.
  • Paisprezece feluri de manifestări ale ființelor (bhūta).
 19. त्रिविधो धातुसर्गः॥
  • tri + vidho dhātu + sargaḥ.
  • Trei feluri de manifestări ale 
 20. त्रिविधो बन्धः॥
  • tri + vidho bandhaḥ.
  • De trei feluri este încătușarea (bandha).
 21. त्रिविधो मोक्षः॥
  • tri + vidho mokṣaḥ.
  • De trei feluri este mântuirea (mokṣa).
 22. त्रिविधं प्रमाणम्॥
  • tri + vidhaṁ pramāṇam.
  • De trei feluri este cunoașterea corectă (pramāṇa).
 23. त्रिविधं दुःखम्॥
  • tri + vidhaṁ duḥkham.
  • De trei feluri este suferința (duḥkha).
 24. एतत्परम्परया याथातथ्यम्॥
  • etat – paramparayā yāthātathyam.
  • Aceasta prin
 25. एतत्सम्यग् ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यान्न पुनस्त्रिविधेन दुःखेनाभिभूयते॥
  • etat – samyag – jñātvā kr̥ta + kr̥tyaḥ syān – na punas + tri + vidhena duḥkhena – abhibhūyate.
  • Aceasta

इति तत्त्वसमासाख्यसाङ्ख्यसूत्राणि