Skip to content

Theodor Martas: Confucius, Buda, Mahomed – Vieața și învățăturile lor

Kindle

– Constantin-Stelian Stelian (1904-1946) –

În Aventuroasa vieață a lui Despot-Vodă, găseam că greutățile pe care le-a avat de întâmpinat autorul rezidau tocmai în faptul alcătuirii documentare. În lucrarea pe care ne-o prezintă d-l Theodor Martas (pare-ni-se d-l Martinescu-Asău), situația este tocmai dimpotrivă. Asupra celor trei profeți: Confucius, Buda și Mahomed s’a scris extrem de mult și, în consecință, documentarea apare foarte facilă. Reversul problemei prezintă dificultatea de-a nu repeta și de-a nu fi mai prejos în scrisul tău față de ceea ce s’a scris până la tine. Iată cea mai mare dificultate pe care, credem, că, a avut-o de întâmpinat în primul rând, autorul cărții de care ne ocupăm. Căci printre multele biografii și comentarii doctrinare ale vieții și operei lui Confucius – și dintre care d-l Th. Martas, amintește câteva în bibliografia cărții, lucrarea lui Pauthier este mai presus de laudă. Tot astfel, când ne referim la Buda și amintim numai de Edwin Arnold, sau, pentru Mohamed, la Carlyle.

Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, autorul a trecut cu succes peste multe din impedimentele care decurg din această considerație și taina biruinței sale constă. tocmai în faptul de-a fi fugit de pedanterie și a nu fi aspirat, totodată, la stilizări prea avântate sau sondagii ideologice care n’ar fi stat în posibilitățile d-sale.

Așa, cum se prezintă acest triptic biografic apare ca o onestă lucrare dedicată marelui nostru public cititor, păstrând tendința de vulgarizare, de-a face accesibile oricui fapte și idei, necunoscute, cât de cât de cei fără o pregătire specială. Printre câteva mici rezerve, am avea câteva privitoare la ortografia d-lui Th. Martas, care sunt, credem, mici neatenții de transcriere.


Athenæum, Anul IV, nr. 1, ianuarie-martie 1938, pp. 477-478.

Kindle