Skip to content

Tripurā-rahasya-jñāna-khaṇḍa I

Kindle

श्रीगणेशाय नमः।
śrī + gaṇeśāya namaḥ
Închinare Domnului Gaṇeśa!

 1. नमः कारणानन्दरूपिणी परचिन्मयी। विराजते जगच्चित्रचित्रदर्पणरूपिणी॥
  • oṁ namaḥ kāraṇa + ānanda + rūpiṇī para + cin + mayī, virājate jagac + citra + citra + darpaṇa + rūpiṇī.
  • Închinare Supremului (/AUM) sub forma (rūpiṇī) beatitudinii cauzei [primordiale] (kāraṇa) – alcătuire a supremei conștiințe (cit) – care apare/strălucește sub forma (rūpiṇī) preaminunatei/clarei (citra) oglinzi/oglindiri (darpaṇa) a picturii universului (jagad-citra).
 2. श्रुतं कच्चिन्नारदैतत्सावधानेन चेतसा। माहात्म्यं त्रिपुराख्याया यच्छ्रुतिः परसाधनम्॥
  • śrutaṁ kaccin – nārada – etat – sāvadhānena cetasā, māhātmyaṁ tripurā + ākhyāyā yac – chrutiḥ para + sādhanam.
  • O, Nārada! Sper că ascultată a fost aceasta cu o minte (cetas) foarte atentă, cea numită Măreția [zeiței] Tripurā (Tripurā-rahasya-māhātmya-khaṇḍa) – ascultarea acesteia fiind calea (sādhana) [dobândirii] supremului (para).
 3. अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखण्डं महाद्भुतम्‌। यच्छ्रुत्वा न पुनः क्वापि मनुष्यः शोकमृच्छति॥
  • atha te kathayāmy – adya jñāna + khaṇḍaṁ maha + adbhutam‌, yac – chrutvā na punaḥ kvāpi manuṣyaḥ śokam – r̥cchati.
  • Acum îți spun extraordinarul „Capitol despre Cunoaștere” (Jñāna-khaṇḍa), pe care ascultându-l, omul nu mai dobândește suferință, niciodată și niciunde.
 4. वैदिकं वैष्णवं शैवं शाक्तं पाशुपतं तथा। विज्ञानं सम्यगालोच्य यदेतत्प्रविनिश्चितम्॥
  • vaidikaṁ vaiṣṇavaṁ śaivaṁ śāktaṁ pāśupataṁ tathā, vijñānaṁ samyag + ālocya yad – etat – praviniścitam.
  • Cunoașterea (vijñāna) vedică, viṣṇuită, śivaită, śakta și pāśupata, fiind pe deplin contemplată (ālocya), este această concluzie definitivă. 
 5. नैतद्विज्ञानसदृशमन्यद्मानसमारुहेत्‌। यथा श्रीदत्तगुरुणा भार्गवाय निरूपितम्‌॥
  • na – etad + vijñāna + sadr̥śam – anyad – mānasam – āruhet‌, yathā śrī + datta + guruṇā bhārgavāya nirūpitam‌.
  • Nu există o altă înțelepciune (vijñāna) similară cu aceasta care să cucerească mintea (mānasa), deoarece a fost revelată (nirūpita) de către maestrul Datta lui Bhārgava (Paraśurāma).
 6. उपपत्त्युपलब्धिभ्यां समेतं बहु चित्रितम्‌। अत्रोक्तेनापि नो वेद यदि कश्चिद्विमूढधीः॥
  • upapatty + upalabdhibhyāṁ sametaṁ bahu citritam‌, atra – uktena – api no veda yadi kaścid + vimūḍha + dhīḥ.
  • Prin percepție (upalabdhi) și inferență (upapatti), acompaniată/înzestrată cu nenumărate jocuri de cuvinte (citrita). Dacă cineva cu intelectul confuz nu a realizat/cunoscut nici măcar prin relatarea de aici,
 7. स केवलं दैवहतः स्थाणुरेव न संशयः। न तस्य स्यादपि ज्ञानं साक्षाच्छिवनिरूपितम्‌॥
  • sa kevalaṁ daiva + hataḥ sthāṇur – eva na saṁśayaḥ, na tasya syād – api jñānaṁ sākṣāc – chiva + nirūpitam‌.
  • Acesta este pe deplin lovit de destin, un stâlp (inert), fără îndoială. Pentru acesta nu există cunoaștere (jñāna) chiar de-ar fi vederea lui Śiva în persoană (sākṣāt).
 8. तत्ते शृणु समाख्यास्ये ज्ञानखण्डात्मना स्थितम्‌। अहो सतामद्भुतं हि वृत्तं सर्वगुणोत्तरम्‌
  • tat – te śr̥ṇu samākhyāsye jñāna + khaṇḍa + ātmanā sthitam‌, aho satām – adbhutaṁ hi vr̥ttaṁ sarva + guṇa + uttaram‌.
  • Ascultă! Aceasta îți voi relata pe deplin, stabilită fiind prin esența „Capitolului despre Cunoaștere” (Jñāna-khaṇḍa). Oh! Extraordinar este comportamentul sfinților, transcendente [le] sunt toate calitățile (guṇa).  
 9. यन्मत्तोऽप्येष देवर्षिः शुश्रूषत्यपि किञ्चन। अनुग्राहकता चैषा सतां सहजसम्भवा
  • yan + matto – apy – eṣa devarṣiḥ śuśrūṣaty – api kiñcana, anugrāhakatā ca – eṣā satāṁ sahaja + sambhavā.
  • Aceasta, de la mine desigur, își dorește acest sfânt divin (i.e. Nārada) s-o asculte, câtuși de puțin. Această stare de grație/har (anugrāha) a sfinților există în mod natural (sahaja),
 10. यथा घ्राणोल्लासकता मृगनाभेः स्वतः स्थिता। एवं दत्तात्रेयमुखाच्छ्रुत्वा माहात्म्यवैभवम्‌
  • yathā ghrāṇa + ullāsakatā mr̥ga + nābheḥ svataḥ sthitā, evaṁ dattātreya + mukhāc – chrutvā māhātmya + vaibhavam‌.
  • Așa cum starea de manifestare/încântare a miresmei (ghrāṇa) „buricului cerbului” (i.e. mosc) este existentă prin propria-i natură. Astfel a fost ascultată din gura lui Dattātreya splendoarea Măreției [zeiței Tripurā] (i.e. Tripurā-rahasya-māhātmya-khaṇḍa).
 11.  रामः सर्वजनारामो जामदग्न्यः शुभाशयः। भक्त्यापहृतसच्चित्तस्तूष्णीं किञ्चिद्बभूव ह
  • rāmaḥ sarva + jana + ārāmo jāmad + agnyaḥ śubha + āśayaḥ, bhaktyā – apahr̥ta + sac + cittas – tūṣṇīṁ kiñcid + babhūva ha.
  • [Paraśu]rāma, încântare a tuturor oamenilor, descendent al lui Jamadagni, având un caracter virtuos (śubha), psihic/inimă pur/ă (sat-citta) răpit/ă întru devoțiune, a devenit pentru puțin [timp] liniștit/tăcut.
 12. अथासाद्य बहिर्वृत्तिं भरितानन्दलोचनः। रोमाञ्चपीवर​वपुः स्वान्तरानन्दनिर्भरः
  • atha – āsādya bahir + vr̥ttiṁ bharita + ānanda + locanaḥ, romāñca + pīvara + ​vapuḥ svāntara + ānanda + nirbharaḥ.
  • Astfel, [re]dobândind activitatea exterioară, ochii plini de beatitudine, [părul] trupului complet zburlit, fără de măsură preaplin de beatitudinea (ānanda) propriului sine (antara),
 13. हर्षोऽमायन् रोमकूपविभेदान्निर्गमन्निव। प्रणनाम दत्तगुरुं दण्डवच्चरणान्तिके
  • harṣo – amāyan roma + kūpa + vibhedān – nirgamann – iva, praṇanāma datta + guruṁ daṇḍavac – caraṇa + antike.
  • Zburlire/bucurie manifestată prin străpungerea porilor pielii, … s-a prosternat maestrului Datta, lungindu-se pe pământ la picioarele [acestuia].
 14. उत्थाय हर्षभरितः प्राह गद्गदसुस्वरः। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं श्रीगुरो त्वत्प्रसादतः
  • utthāya harṣa + bharitaḥ prāha gadgada + susvaraḥ, dhanyo – ahaṁ kr̥ta + kr̥tyo – ahaṁ śrī + guro tvat + prasādataḥ.
  • Ridicându-se, plin de bucurie a vorbit cu o voce melodioasă gâtuită de emoție: – O, Maestre (guru)! Prin a ta grație/har (prasāda) eu sunt fericit (dhanya), eu sunt pe [deplin] mulțumit (kr̥takr̥tya).
 15. यस्य मे करुणासिन्धुस्तुष्टः साक्षाद्गुरुः शिवः। यस्मिंस्तुष्टे ब्रह्मपदमपि स्यात्तृणसम्मितम्
  • yasya me karuṇā + sindhus – tuṣṭaḥ sākṣād – guruḥ śivaḥ, yasmiṁs – tuṣṭe brahma + padam – api syāt + tr̥ṇa + sammitam.
  • … ocean al compasiunii (karuṇā) …
 16. मृत्युरप्यात्मतां याति यस्मात्तुष्टाद्गुरोर्ननु। ममाकान्डादेव गुरुः सोऽद्य तुष्टो महेश्वरः
 17. मन्ये सर्वं मया प्राप्तमित्येव कृपया गुरोः। नाथ माहात्यमखिलं श्रुतं त्वत्कृपयाधुना
 18. तामुपासितुमिच्छामि त्रिपुरां परमेश्वरीम्। तदुपास्तिक्रमं ब्रूहि मह्यं सुकृपया गुरो
 19. इति संप्रार्थितो दत्तगुरुरालक्ष्य भार्गवे। योग्यतां त्रिपुरोपास्तौ सच्छ्रद्धाभक्तिबृंहिताम्
 20. क्रमेण दीक्ष्ययामास त्रिपुरोपास्तिहेतवे। जामदग्न्योऽपि संप्राप्य​ त्रैपुरं दीक्षणं शुभम्
 21. सर्वदीक्षासमधिकं पूर्णतत्त्वप्रबोधनम्। मन्त्रयन्त्रवासनाभिरन्वितं निखिलं क्रमम्
 22. प्राप्य श्रीगुरुवक्त्राब्जाद्रसं मधुकरी यथा। तृप्तान्तरङ्ग आनन्दमादितो भार्गवस्तदा
 23. श्रीनाथेनाभ्यनुज्ञ्नातस्त्रिपुरासाधनोद्यतः। परिक्रम्य गुरुं नत्वा महेन्द्राद्रिमुपाययौ
 24. तत्र निर्माय वसतिशुभमतिसुखावहाम्। अभूदुपासनपरो वर्षद्वादशकं तदा
 25. नित्यनैमित्तिकपरः पूजाजपपरायणः। सदा श्रीत्रिपुरेशान्या मूर्तिध्यानैकतत्परः
 26. एवं तस्यात्यगात्कालो द्वादशाब्दि निमेषवत्। अथैकदा सुखासीनो जामदग्न्योऽनुचिन्तयत्
 27. पुरा यत्प्राह संवर्तो मया स्वभ्यर्थितः पथि। तन्मया नैव विदितमंशेनापि तदा ननु
 28. विस्मृतं च मया यस्मात्प्राङ्न पृष्टं गुरुं प्रति। माहात्म्यं त्रिपुराशक्तेः श्रुतं श्रीगुरुवक्त्रतः
 29. परन्तु तन्न विदितं यत्संवर्तः पुराऽब्रवीत्। मया सृष्टिप्रस्ङ्गेन पृष्टं किञ्चित्गुरुं प्रति
 30. तदा कटकृदाख्यानं वर्णयित्वा च मे गुरुः। नाब्रवीदप्रकृततस्तन्मे तत्तादृशं स्थितम्लो
 31. कस्य गतिमेतान्तु न जानाम्यपि लेशतः। कस्मादिदं समुदितं जगदाडम्बरं महत्
 32. कुत्र वा गच्छति पुनः कुत्र संस्थानमृच्छति। अस्थिरन्तु प्रपश्यामि सर्वं सर्वत्र किञ्चन
 33. व्यवहारः स्थिरप्रायः कस्मादेतदपीदृशम्। चित्रां जगद्व्यवहृतिं प्रपश्याम्यम्यविम​र्शिनीम्
 34. अहो यथान्धानुगतो ह्यन्धश्चेष्टति तादृशः। लोकस्य व्यवहारो वै सर्वस्याप्यभिलक्षितः
 35. निदर्शनमात्मकृतिरत्र मे सर्वथा भवेत्। नूनं मम शैशवे किं जातं तन्मे न भावितम्
 36. कौमारे च अन्यथा वृत्तं तारुण्येऽपि ततोऽन्यथा। इदानीमन्यथैवास्ति व्यापारो मम सर्वथा
 37. किमभूत्फलमेतेषां तन्न वेद्मि कथञ्चन। यद्यत्काले यच्चयच्च क्रियते येन येन वै
 38. सम्यगेवेति तद्बुद्ध्वा फलावष्टम्भपूर्वकम्। फलं किं तत्र संप्राप्तं केन वा सुखमात्मनः
 39. यच्चापि लोके फलवदविमृश्यफलं हि तत्। न फलं तदहं मन्ये पुनर्यस्मात्करोति सः
 40. प्राप्ते फले फलेच्छावान्पुनर्भूयात्कथं वद। यस्मान्नित्यं करोत्येव जनः सर्वः फलेहया
 41. फलं तदेव संप्रोक्तं दुःखहानिः सुखञ्च वा। कर्तव्यशेषे नो दुःखनाशो वा सुखमेव वा
 42. कर्तव्यतैव दुःखानां परमं दुःखमुच्यते। तत्सत्त्वे तु कथन्ते स्तो दुःखाभावः सुखञ्च वा
 43. यथा दग्धाखिलाङ्गस्य पादे पाटीरलेपनम्। तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इह उच्यते
 44. यथा शराविद्धहृदः परिष्वङ्गोप्सरगणैः। तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इह उच्यते
 45. यथा क्षयामयाविष्टनरस्य गीतसंश्रुतिः। तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ इह उच्यते
 46. सुखिनस्ते हि लोकेषु येऽकर्तव्यतया स्थिताः पूर्णाशया महात्मानः सर्वदेहसुशीतलाः
 47. यदि कर्तव्यशेषेऽपि सुखं स्यात्केनेचित्क्वचित्शूलप्रोतेऽपि च नरे स्यात्सुखं गन्धमाल्यजम्अ
 48. हो महच्चित्रमैतत्कर्तव्यशतसङ्कुले सुखमस्तीह यस्यार्थे करोत्येव सदा जनः
 49. अहोऽविचारमाहात्म्यं किं वदामि नृणामहं अनन्तकर्तव्यशैलाक्रान्ताः सौख्यं लभन्ति च
 50. तथा सौख्याय यतते सार्वभौमस्तु सर्वदा तथैव यतते नित्यमपि भिक्षाटने रतः
 51. पृथक्तौ प्राप्नुतः सौख्यं मन्येते कृतकृत्यताम्। तद्येन यान्ति सर्वेऽपि याम्यहं ताननुक्र​क्रमात्
 52. अनालोच्य फलं चापि यथान्धानुगस्तथा। तदलं मेधयानेन भूयो गत्वा दयानिधिं
 53. विजिज्ञ्नासितजिज्ञास्यो विचिकित्साम्बुधेः परं। पारं प्रपत्स्ये सुशुभं गुरुवाक्प्लवमाश्रितः
 54. इति व्यवस्य सहसा जामदग्न्यः शुभाशयः। प्रतस्थे तद्गिरिवराद्गुरुदर्शनकाङ्क्षया
 55. गन्धमादनशैलेन्द्रं प्राप्य शीघ्रमपश्यत। गुरुं पद्मासीनं भूभास्वन्तमिव स्थितम्
 56. प्रणनाम पादपीठपुरतो भुवि दण्डवत्। त्शिरसाऽपीडयत्पादपद्मं निजकराश्रितम्
 57. अथैवं प्रणतं रामं दत्तात्रेयः प्रसन्नधीः। आशीभिर्योजयामास समुत्थापयदादरात्
 58. वत्सोत्तिष्ट चिरादद्य त्वां पश्यामि समागतम्। ब्रूहि स्वात्मभवं वृत्तं निरामयतया स्थितम्
 59. अथोत्थाय गुरूक्त्या स गुर्वादिष्टाग्र्यविष्टरः। उपविश्य प्रसन्नात्मा बद्दाञ्जलिपुटोऽब्रवीत्
 60. श्रीगुरो करुणासिन्धो त्वत्कृपामृताप्लुतः। कथं स परिभूयेत विधिसृष्टैरथामयैः
 61. त्वत्कृपात्मामृतकरमण्डलान्तःस्थितन्तु माम्। सन्तापयेत्कथं व्याधिश्चण्डांशुरतिभीषणः
 62. आन्तरं बाह्यमपि ते कृपयानन्दितं मम। सदा स्थितं किन्तु भवत्पादाब्जवियुतिं विना
 63. नान्यद्रुजावहं किञ्चिदासीन्मे लेशतः क्वचित्। त्तद्भ्वच्चरणाम्भोजदर्शनादद्य वै पुनः
 64. संपूर्णता सदापन्ना सर्वथा श्री गुरो ननौ। तत्किञ्चिच्चिरसंवृत्तं हृदि मे परिवर्तते
 65. तत्प्रष्टुं त्वाभिवाञ्चामि चिरसंशयितान्तरः। आज्ञ्नप्तो भवाताद्याहं पृच्छामि विचिकित्सितम्
 66. संश्रुत्यैवं भार्गवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः। संप्रहृष्टमना राममूचे प्रीत्याथ भार्गवम्
 67. पृच्छ भार्गव यत्तेऽद्य प्रष्टव्यं चिरसंभृतम्। तव भक्त्या प्रसन्नोऽस्मि प्रब्रवीमि तवेप्सितम्
Kindle