Skip to content

Upadeśa-sahāsrī I.8

Kindle
  1. O, minte! Desigur propria-mi natură este conștiința (citi) iar savoarea etc. cauzate de iluzia (moha) ta; astfel, eliberat fiind de toate atributele (viśeṣa) tale, niciun rezultat al efortului tău nu-mi aparține.
  2. Abandonând aici activitatea născută din iluzie (māyā) vino de-a pururi de te liniștește din cău­ta­rea a ceea ce nu există! Eu sunt de-a pururi supremul brahman, eliberat (vimuktavat), unul ne­năs­cut (aja) și de aceea lipsit de orice dualitate (dvaya).
  3. Sunt întotdeauna egal în toate ființele, unul și de aceea atotpătrunzător (sarvaga) asemenea spa­țiu­lui (kha), nepieritor (akṣara), bi­ne­fă­că­tor (śiva), neîntrerupt (nirantara), nedivizat (niṣkala), inactiv (akriya), suprem (para) – de aceea rezultatul eforturilor tale nu-mi aparține.
  4. Eu, unul, sunt al meu – niciun altul nu poate fi acceptat; astfel, eu fiind nelegat, nu aparțin ni­mă­nui. Eu sunt în­săși/de natura nelegării, iar datorită stării de nondualitate, acțiunea ta, produsă de tine, nu este a mea.
  5. De aceea eu, considerând că omul este atașat de cauză (hetu) și efect (phala), sunt cel care a com­pus acest dialog pentru eli­be­ra­rea omului, fiind instrumentul realizării adevărului cu privire la propria natură (svarūpa).
  6. Dacă un om reflectează asupra acestui dialog se va elibera de ignoranța (ajñāna) din care vine ma­rea frică. Astfel, omul fiind întotdeauna liber de dorințe (kāma), viețuiește fără frică (aśoka), egal în toate (sama), cunoscător al sinelui (ātman), fericit (sukhin).
Kindle