Skip to content

Viṣṇuṣaṭpadī-stotra

Kindle

Ādi Śaṃkara

 1. अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्। भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः॥
  • avinayam – apanaya viṣṇo damaya manaḥ śamaya viṣaya + mṛga + tṛṣṇām, bhūta + dayāṃ vistāraya tāraya saṃsāra + sāgarataḥ.
  • Viṣṇu! Îndepărtează purtarea mea cea rea! Liniștește-mi mintea! Curmă mirajul celor sensibile! Desfășoară-ți milostenia pentru toate ființele! Salvează-mă din oceanul transmigrației (saṃsāra)!
 2. दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे। श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे॥
  • divya + dhunīmakarande parimala + paribhoga + sac + cid + ānande, śrī + pati + padāravinde bhava + bhaya + khedacchide vande.
  • Mă închin lotușilor picioarelor soțului lui Śrī, distrugător al suferinței și fricii (bhaya) existențiale, nectarul celestului fluviu, mireazmă a supremei bucurii a purei ființe-conștiințe-beatitudini (sat-cit-ānanda).
 3. सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः॥
  • saty – api bhedāpagame nātha tava – ahaṃ na māmakīnastvam, sāmudro hi taraṅgaḥ kvacana samudro na tāraṅgaḥ.
  • Stăpâne! Chiar dacă dualitatea a dispărut, al tău sunt eu și nu tu ești al meu, precum cu adevărat valul este al oceanului și niciunde oceanul nu este al valului.
 4. उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे। दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः॥
  • uddhṛta + naga nagabhidanuja danuja + kulā + mitra mitra + śaśi + dṛṣṭe, dṛṣṭe bhavati prabhavati na bhavati kiṃ bhavatiraskāraḥ.
  • Cel ce ai ridicat muntele, mai tânărul frate al lui Balarāma, inamic al neamului născut din Dakṣa, Tu care ai drept ochii Soarele și Luna! Atunci când Puternicul este văzut de cineva, oare acesta nu devine eliberat din această existență?
 5. मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवताऽवता सदा वसुधाम्। परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्॥
  • matsyādibhir – avatārair – avatāravatā – avatā sadā vasudhām, parameśvara paripālyo bhavatā bhava + tāpabhīto – aham.
  • De către Viṣṇu pământul este veșnic protejat prin descinderile sale începând cu Matsya. Eu, înspăimântat de suferința existenței mundane, Domn Suprem! De către Tine sunt ocrotit.
 6. दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द। भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे॥
  • dāmodara guṇa + mandira sundara + vadanāravinda govinda, bhava + jaladhi + mathana + mandara paramaṃ daramapanaya tvaṃ me.
  • O, Dāmodara, templu al virtuților! O, Govinda, cel cu fața frumoasă aidoma lotusului! O, tu care ești precum muntele Mandara în smântânirea oceanului existenței! Îndepărtează a mea supremă frică!

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ। इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु॥
nārāyaṇa karuṇāmaya śaraṇaṃ karavāṇi tāvakau caraṇau, iti ṣaṭpadī madīye vadanasaroje sadā vasatu

O, Nārāyaṇa, cel plin de compasiune!
La ale tale picioare să mă refugiez!
Astfel, aceste șase strofe în lotusul gurii mele să rămână de-a pururi!


Traducere de Vlad Șovărel

Kindle