Skip to content

VI.24 – Bhagavad-gītā

Kindle
 1. सञ्जय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः॥
  • sañjaya uvāca: taṁ tathā kr̥payāviṣṭam – aśru + pūrṇākula + ikṣaṇam, viṣīdantam – idaṁ vākyam – uvāca madhusūdanaḥ.
  • Sañjaya a spus: – Acestuia cuprins de milă, cu ochii tulburați și plini de lacrimi, descumpănit, Madhusūdana îi spuse aceste vorbe:
 2. श्रीभगवानुवाच। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन॥
  • śrī + bhagavān – uvāca: kutastvā kaśmalam – idaṁ viṣame samupasthitam, anārya + juṣṭam – asvargyam – akīrti + karam – arjuna.
  • Bhagavat a spus: – De unde această disperare ce te cuprinde în clipa încercării, o Arjuna, demnă doar de unul ce nu-i nobil, care nu-ți deschide cerul și îți strică faima?
 3. क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥
  • klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha na – etat – tvayy – upapadyate, kṣudraṁ hr̥daya + daurbalyaṁ tyaktvā – uttiṣṭha paran + tapa.
  • Fii fără slăbiciune, fiu al lui Pr̥thā, aceasta nu ți se potrivește; gonind din inimă josnica slăbiciune, ridică-te, o tu care-ți distrugi dușmanii.
 4. अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन॥
  • arjuna uvāca: kathaṁ bhīṣmam – ahaṁ saṅkhye droṇaṁ ca madhu + sūdana, iṣubhiḥ pratiyotsyāmi pūjārhāvari + sūdana.
  • Arjuna a spus: – Cum voi trage cu săgeata, o Madhusūdana, în lupta cu Bhīṣma și Droṇa, cei demni de adorare, o tu care-ți învingi dușmanii?
 5. गुरूनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥
  • gurūnahatvā hi mahānubhāvān śreyo bhoktuṁ bhaikṣyam – api – iha loke, hatvā – artha + kāmāṁs – tu gurūn – iha – eva bhuñjīya bhogān rudhira + pradigdhān.
  • Mai bine să trăiesc cerșind în lume, decât să-i ucid pe marii mei învățători; ucigându-i pe învățători, chiar când râvnesc la bogăție, aș avea parte de hrană pătată cu sânge.
 6. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥
  • na ca – etad – vidmaḥ kataranno garīyo yadvā jayema yadi vā no jayeyuḥ, yān – eva hatvā na jijīviṣāmaste – avasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ.
  • Nu știu ce ar fi mai bine pentru noi, dacă am învinge sau dacă am fi învinși; iată-i stând în fața noastră pe cei ai lui Dhr̥tarāṣṭra pe care, ucigându-i, n-am mai dori să trăim.
 7. कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्॥
  • kārpaṇya + doṣa + upahata + svabhāvaḥ pr̥cchāmi tvāṁ dharma + sammūḍha + cetāḥ, yac + chreyaḥ syān – niścitaṁ brūhi tan – me śiṣyaste – ahaṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam.
  • Cu ființa-mi zdrobită de slăbiciunea (doṣa) milei, te întreb, deoarece datoria (dharma) îmi tulbură mintea (cetas); spune-mi deslușit ce este mai bine; sunt învățăcelul tău, la tine vin, învață-mă!
 8. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥
  • na hi prapaśyāmi mamāpanudyād – yac + chokam – ucchoṣaṇam – indriyāṇām, avāpya bhūmāvasapatnamr̥ddhaṁ rājyaṁ surāṇām – api ca – adhipatyam.
  • Căci nu văd ce-ar putea alunga supărarea care îmi seacă puterile, chiar de-ar fi să obțin domnia nemarginită și îmbelșugată pe pământ sau stăpânirea supremă a cerului.
 9. सञ्जय उवाच। एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह॥
  • sañjaya uvāca: evam – uktvā hr̥ṣīkeśaṁ guḍākeśaḥ parantapa, na yotsya iti govindam – uktvā tūṣṇīṁ babhūva ha.
  • Sañjaya a spus: – Vorbind așa lui Hr̥ṣīkeśa, spunându-i lui Govinda „nu voi lupta“, Guḍākeśa, cel care-și distruge dușmanii, tăcu.
 10. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥
  • tam – uvāca hr̥ṣīkeśaḥ prahasann – iva bhārata, senayor – ubhayor – madhye viṣīdantam – idaṁ vacaḥ.
  • Hr̥ṣīkeśa îi spuse surâzând aceste vorbe, o Bhārata, celui descumpănit între cele două oști. 
 11. Bhagavat a spus: – Îi plângi pe cei ce nu trebuie să-i plângi și cuvântezi despre înțelepciune; cei învățați nu-i plâng nici pe cei vii, nici pe cei morți.
 12. N-a fost nici o vreme când eu să nu fi existat sau tu, sau prinții aceștia; la fel, noi nu vom înceta să existăm vreodată cu toții în viitor.
 13. Precum cel întrupat în acest trup trece prin copilarie, tinerețe și bătrânețe, tot așa trece după moarte și în alt trup. Cel tare nu este tulburat de aceasta.
 14. Contactele simțurilor cu materia, o fiu al lui Kuntī, sunt reci sau calde, plăcute sau dureroase, vin și se duc, sunt trecătoare; îndură-le, o Bhārata.
 15. Omul, pe care acestea nu-l clatină, o tu cel puternic ca un taur printre oameni, care este același la suferință și bucurie, numai acela poate căpăta nemurirea.
 16. Nu există existență pentru Neființă și nici non-existență pentru Ființă; hotarul lor este văzut de cel care cunoaște adevărul.
 17. Să știi că cel ce le-a desfășurat pe toate este nepieritor; nimeni nu poate aduce pieirea celui Neclintit.
 18. Despre trupurile celui întrupat care este veșnic, nepieritor, de necunoscut, se spune că au un sfârșit; de aceea luptă, o Bhārata!
 19. Cel care știe că acesta (cel întrupat) ucide, ca și cel care știe că acesta este ucis, amândoi nu știu; acesta nu ucide și nu este ucis.
 20. El nu se naște și nu moare niciodată; nefiind supus devenirii acum nu va mai deveni nici în viitor: cel nenăscut, etern, neîntrerupt, străvechi, nu este ucis când trupul este ucis.
 21. Cel care-l cunoaște pe cel nepieritor, etern, nenăscut, neschimbător, o fiu al lui Pr̥thā, cum poate crede acest om că face să omoare sau că omoară?
 22. Precum un om care lepădând veșmintele învechite, ia altele noi, așa și cel întrupat, lepădând trupurile învechite, se unește cu altele noi.
 23. Pe acesta nu-l taie armele, nu-l arde focul, nu-l udă apa și nu-l usucă vântul.
 24. El nu poate fi tăiat, ars, udat și uscat; el este etern, omniprezent, stabil, imuabil, continuu.
 25. Despre acesta se spune că este nemanifestat, de necuprins cu mintea, neschimbător; de aceea, cunoscându-l așa, nu trebuie să te întristezi.
 26. Chiar dacă crezi că acesta se naște mereu și moare mereu, totuși, o tu, cel cu brațul mare, nu trebuie să te întristezi.
 27. Moartea este sigură pentru cel născut; nașterea este sigură pentru cel mort; de aceea, lucrul fiind de neînlăturat, tu nu trebuie să te întristezi.
 28. La început, ființele sunt nemanifestate, la mijloc sunt manifestate și la sfârșit sunt din nou nemanifestate; de ce jeluiești atunci, o Bhārata?
 29. Careva îl privește ca pe ceva minunat, altul vorbeș-te ca de ceva minunat, altul aude despre el ca de ceva minunat, însă, deși auzind de el, niciunul nu-l cunoaște,
 30. Cel întrupat în toate trupurile este pururi de nevătămat, o Bhārata; de aceea nu trebuie să plângi vreo ființă.
 31. Privind la Legea ta proprie (svadharma) nu trebuie să tremuri; pentru un războinic nu există nimic mai bun decât lupta înscrisă în Lege.
 32. Fericiți sunt războinicii care, o fiu al lui Pr̥thā, au parte din întâmplare de o astfel de luptă, ca de o poartă a cerului deschisă.
 33. Dacă însă nu vei da această luptă înscrisă în Lege, atunci, trădându-ți Legea proprie și renumele, îți vei atrage păcatul.
 34. Ființele vor face să se povestească despre nefaima ta veșnică; pentru cel ce ține la numele lui, nefaima este mai rea decât moartea.
 35. Căpeteniile de oști vor crede că de frică te-ai oprit din luptă și vei ajunge în disprețul celor ce te-au prețuit.
 36. Și multe vorbe ce nu-s de spus le vor spune despre tine dușmanii, râzând de bărbăția ta; există ceva mai dureros?
 37. Ucis, vei dobândi cerul; trăind, vei avea parte de pământ. Deci ridică-te, o fiu al lui Kuntī, hotărât pentru luptă.
 38. Făcând egale fericirea cu suferința, câștigul cu pierderea, victoria cu înfrângerea, fii gata de luptă; așa nu-ți vei atrage păcatul.
 39. Această cunoaștere ți-a fost rostită după doctrina Sāṁkhya; ascult-o acum, după doctrina Yoga, cunoașterea prin stăpânirea căreia, o fiu al lui Pr̥thā, vei părasi lanțurile faptei (karman).
 40. Aici, nu există strădanie pierdută, nu se află dare înapoi; oricât de puțin din această lege, și te păzește de marea frică.
 41. Aici, o bucurie a neamului Kuru, cunoașterea este unică, hotărâtă; cu multe și nesfârșite ramuri este cunoașterea celor nehotărâți.
 42. Ce vorbe înflorite spun cei nepricepuți care rămân la învățătura Vedelor, o fiu al lui Pr̥thā, care spun „nu există altceva“ decât învățătura Vedelor,
 43. Cei dăruiți simțurilor, care năzuiesc la cer, vorbe care dau o nouă naștere ca fruct al faptului, pline de felurite rituri drept cale spre bucurie și putere.
 44. Cei înlănțuiți de bucurie și putere, cu gândirea stăpânită de aceste vorbe nu sunt pătrunși în meditație de o cunoaștere hotărâtă.
 45. Vedele se ocupă de cele trei Tendințe (guṇa); fii fără cele trei Tendințe, o Arjuna, fără dualitate, stând în adevărul veșnic, fără să agonisești bunuri lumești, cu Sinele (ātman) tău.
 46. Pe cât folosește un puț înconjurat din toate părțile de apă, pe atât folosesc unui brahman înțelept toate Vedele.
 47. Numai fapta să-ți fie conducătoare și niciodată fructele. Să nu ai drept temei fructul faptelor; nu te lega de nefăptuire.
 48. Stând în yoga, îndeplinește faptele, părăsind legătura față de ele, o Dhanañjaya, fiind același la reușită și la nereușită; acestei egalități de spirit i se spune yoga.
 49. Fapta este, pe dedeparte, mai prejos de yoga cunoașterii (buddhiyoga), o Dhanañjaya; caută-ți refugiul în cunoaștere; sunt demni de milă cei care au drept temei al faptelor fructul acestora.
 50. Cei care practică yoga cunoașterii se leapădă aici de bine și de rău; de aceea, stăruiește în yogayoga este îndemânare în fapte.
 51. Înțelepții care practică yoga cunoațterii, lepădându-se de fructul născut din faptă, eliberați de lanțul renașterilor, merg spre tărâmul fără durere.
 52. Când cunoașterea ta va trece peste hățișul confuziei, atunci vei ajunge la nepăsarea față de ce ți-e dat să auzi sau față de ce ai auzit.
 53. Când mintea (buddhi), buimacită de revelație (śruti), îți va sta neclintită și hotărâtă în meditație, atunci vei obține yoga.
 54. Arjuna a spus: – Ce se spune despre cel care este neclintit în înțelepciune, care se află în meditație (samādhi), o Keśava? Cum vorbește, cum se așază și cum merge cel cu mintea neclintită?
 55. Bhagavat a spus: – Când se leapadă de toate dorințele care-i vin în minte (manas), o fiu al lui Pr̥thā, când se mulțumește în el însuși și cu el însuși, atunci se spune că este neclintit în înțelepciune.
 56. Despre cel cu mintea (manas) netulburată de durere și fericire, părăsit de dorințe, lipsit de patimă, frică și mânie, se spune că este un ascet (muni) cu mintea neclintită.
 57. Cel care este desprins oriunde, care fie că dobândește binele sau răul, nu se bucură și nu se supără, acela are înțelepciunea (prajñā) neclintită.
 58. Cel care își retrage mereu simțurile de la obiectele lor, precum broasca țestoasă mădularele în carapacea ei, acela are înțelepciunea neclintită.
 59. Obiectele dispar pentru cel întrupat, care nu se hrănește cu ele, dar gustul rămâne; chiar gustul dispare văzându-l pe Cel Suprem.
 60. Chiar ți la omul înțelept care se stăpânește, o fiu al lui Kuntī, simțurile frământate târăsc mintea cu forța.
 61. Stăpânind toate simțurile, stai concentrat, avându-mă pe mine drept ultim scop; cel care-și are simțurile în stăpânire, acela are înțelepciune neclintită.
 62. În omul ce-și îndreaptă mereu gândul spre obiectele simțurilor, se naște legătura cu ele; din legătură se naște dorința, iar din dorință apare mânia;
 63. Din mânie ia ființă tulburarea minții, din tulburarea minții – pierderea ținerii de minte, din pierderea ținerii de minte – distrugerea minții, iar prin distrugerea minții se distruge și el.
 64. Cel care trece printre lucruri cu simțurile dezbărate de patimă și ură, aflate în stăpânirea Sinelui (ātman), stăpân pe el, acela ajunge la limpezirea minții.
 65. Din limpezirea minții se naște încetarea tuturor durerilor sale; în mintea limpezită, cunoașterea (buddhi) se întărește repede.
 66. Nu există cunoaștere pentru cel fără yoga; pentru cel fără yoga nu există contemplație, pentru cel fără contemplație nu există pace; de unde să vină fericirea pentru cel fără pace?
 67. Minții copleșite de rătăcirea simțurilor, înțelepciunea îi este luată precum corabia de vânt, pe ape.
 68. De aceea, o tu cel cu brațul mare, celui ale cărui simțuri sunt mereu retrase de la obiectele lor, înțelepciunea îi este neclintită.
 69. Când este noapte pentru toate ființele, cel care se stăpânește veghează; când este veghe pentru ființe, pentru înțeleptul care vede Sinele e noapte.
 70. Acela dobândește pacea, în care se pierd toate dorințele precum se pierd apele în oceanul care umplându-se stă neclintit în țărmurile sale, și nu acela care dorește dorințele.
 71. Omul care izgonind dorințele trăiește fără dorinți, fără să gândească „al meu“ și „eu“, acela ajunge la pace.
 72. Aceasta este, o fiu al lui Pr̥thā, starea în Brahman (brahmi-sthiti) pe care dobândind-o nu te mai tulburi; omul dobândind-o, fie și în ceasul morții, ajunge la stingerea în Brahman (brahmanirvāṇa).

Traducere de Sergiu Al-George

Kindle