Skip to content

VI.29 – Bhagavad-gītā (S.Al-G.)

Kindle
 1. Bhagavat a spus: Tu, care ai mintea unită cu mine, care practici yoga, care ai sprijinul în mine, ascultă, o fiu al lui Pr̥thā, cum ma vei cunoaște, fără îndoială, în întregime.
 2. Îți voi dezvălui, în întregime, această Cunoaștere împreună cu înțelegerea, pe care, aflând-o, nu mai rămâne nimic altceva de cunoscut aici în lumea aceasta.
 3. Dintre miile de oameni, câte unul doar se înfrânează pentru desăvârșirea spirituală; iar dintre cei care se înfrânează pentru desăvârșirea spirituală câte unul doar mă cunoaște cu adevărat.
 4. Pământul, Apa, Focul, Vântul, Eterul, Simțul intern, Mintea și Eul sunt cele opt părți diferite ale Naturii mele.
 5. Aceasta este Natura mea inferioară; Natura mea superioară însă, să știi, este alta; ea este, o tu cel cu brațul mare, Sinele individual (jīvabhūta) care ține această lume (jagat).
 6. Să știi, ea este matca tuturor ființelor; originea, ca și nimicirea întregii lumi, eu sunt.
 7. Dincolo de mine nu există altceva, o Dhanañjaya; în mine sunt însăilate toate, ca șirul de perle pe fir.
 8. Eu sunt, o fiu al lui Kuntī, gustul din apă, lumina din Soare și Lună, silaba sfântă OM din toate Vedele, sunetul din spațiu, ce-i omenesc în oameni.
 9. Eu sunt mirosul bun al pământului, strălucirea din foc, viața din toate ființele, asceza din toți asceții.
 10. Sămânța veșnică a tuturor ființelor eu sunt, să știi, o fiu al lui Pr̥thā; eu sunt înțelegerea celor care cunosc, și strălucirea celor străluciți eu sunt.
 11. Și tot eu sunt puterea dezbărată de dorință și patimă; eu sunt în ființe iubirea care nu calcă Legea, o tu cel puternic ca un taur printre Bhārata.
 12. Toate stările celor trei Tendințe, sattvarajas și tamas, să știi, pleacă de la mine; nu eu sunt în ele, ci ele sunt în mine.
 13. Toată această lume cu mintea tulburată de stările alcătuite din cele trei Tendințe nu mă recunoaște pe mine, care sunt dincolo de ele, neclintit.
 14. Căci este greu de trecut dincolo de această iluzie (māyā) divină a mea, alcătuită din Tendințe; numai cei ce vin la mine trec de această iluzie.
 15. Nu vin la mine făcătorii de rele, cu mintea tulburată, oamenii cei josnici; cu Cunoașterea smulsă de iluzie, ei țin de starea demonică (asura).
 16. De patru feluri sunt făcătorii de bine care mi se dăruiesc, o Arjuna, tu cel puternic ca un taur printre Bhārata: năpăstuitul, cel care năzuiește la Cunoaștere, cel care năzuiește la binele lumesc și cel care posedă Cunoașterea.
 17. Dintre aceștia, cel care posedă Cunoașterea, în veci unit, se deosebește de ceilalți printr-o dăruire unică; cel care posedă Cunoașterea mă iubește la nesfârșire, și eu îl iubesc pe el.
 18. Aceștia sunt de preț cu toții, însă pe cel care posedă Cunoașterea îl socotesc ca pe mine însumi; cu Sinele unit, el îmi este devotat mie care îi sunt condiția supremă.
 19. La capătul multor renașteri, cel care posedă Cunoașterea ajunge la mine, spunându-și: „Vāsudeva este Totul“. Acest suflet mare (mahātman) este greu de găsit.
 20. Cei a căror Cunoaștere este smulsă de diverse pasiuni merg spre alte divinități; urmând felurite rânduieli (niyama), își urmează natura lor proprie.
 21. Oricare ar fi forma divinităților pe care fiecare adorator dorește să o venereze cu credință, eu sunt cel care pune în fiecine acea credință neclintită.
 22. Unit prin acea credință, el urmărește îmbunarea acestei divinități și-și atinge dorințele; cel care i le împlinește însă, eu sunt.
 23. Răsplata celor puțini la minte nu este eternă; cei care sacrifică zeilor merg la zei, însă cei care mi se dăruiesc mie, la mine vin.
 24. Cei fără minte mă cred că eu sunt Cel Nemanifestat intrat în starea de manifestare; ei nu cunosc natura mea superioară neclintită, supremă.
 25. Învăluit de iluzia produsă de magia mea, eu nu sunt revelat tuturor; această lume, cu mintea tulburată, nu mă recunoaște ca nenăscut și neclintit.
 26. Eu știu, o Arjuna, ființele care au fost, care sunt și care vor fi; pe mine însă nu mă știe nimeni.
 27. Tulburarea dualității, născută din dorință și ură, o Bhārata, duce în rătăcire toate ființele chiar de la nașterea lor, o tu cel care-ți distrugi dușmanii.
 28. Cei cu fapte merituoase, ale căror păcate sunt terminate, eliberați de tulburarea dualității, mi se dăruiesc cu credință nestrămutată.
 29. Cei care, pentru a se elibera de bătrânețe și moarte, caută sprijin în mine și se înfrânează, aceia îl cunosc pe de-a întregul pe acest Brahman, Sinele suprem, cunosc ritul în întregime.
 30. Cei care mă cunosc ca esență a ființelor (adhibhūta), a zeilor (adhidaiva) și a sacrificiului (adhiyajña), având gândirea concentrată, mă cunosc chiar în clipa plecării din viață.
Kindle