Skip to content

VI.32 – Bhagavad-gītā (S.Al-G.)

Kindle
 1. Bhagavat a spus: Ascultă mai departe, o tu cel cu brațul mare, înaltul meu cuvânt pe care ți-l rostesc ție, care mi-ești drag, spre binele tău.
 2. Nici mulțimea zeilor, nici marii r̥ṣi nu cunosc nașterea mea, căci eu sunt singura obârșie a zeilor și a marilor r̥ṣi.
 3. Cel care mă știe ca Marele Stăpân Divin al Lumii, nenăscut și fără de început, acela, netulburat printre muritori, se eliberează de toate păcatele.
 4. Gândire, Cunoaștere, netulburare a minții, răbdare, adevăr, stăpânire de sine, liniște, fericire și durere, ființare și neființare, frică și neînfricare,
 5. Nevătămare, egalitate a spiritului, mulțumire de sine, asceză, dăruire, faimă bună și rea, toate sunt numai de la mine, felurite stări ale ființelor.
 6. Din mine au luat ființă, în vremea Începutului, cei șapte mari r̥ṣi și cei patru Manu, născuți din gândul meu; din ei au luat ființă toate creaturile în lume.
 7. Cel care cunoaște cu adevărat întruchipările și forța mea magică, acela se unește cu mine printr-o yoga de neclintit; aceasta este neîndoios.
 8. Eu sunt obârșia Totului, de la mine pornește Totul; gândind așa, cei cu minte și simțire adâncă, mi se dăruiesc mie.
 9. Cu gândul la mine, cu suflurile vitale plecate la mine, luminându-se unul pe celălalt, vorbindu-și despre mine sunt mereu mulțumiți și fericiți.
 10. Celor mereu concentrați, care mi se dăruiesc cu dragoste, le dau această yoga a minții (buddhiyoga) prin care ajung la mine.
 11. Din îndurare pentru ei, eu, stând în adevărata mea Natură, distrug prin lampa strălucitoare a Cunoașterii întunecimea născută din necunoaștere.
 12. Arjuna a spus: Tu ești supremul Brahman, lăcașul și purificatorul suprem, Spiritul cel veșnic, cel ceresc, obârșia zeilor, cel nenăscut, cel ce pătrunde totul.
 13. Așa ți-au spus toți r̥ṣii, divinul r̥ṣi Nārada, Asita, Devala și Vyāsa; chiar tu însuți mi-o spui.
 14. Toate acestea le socotesc adevărate pentru că mi le-ai spus tu, o Kesava, căci nici zeii, nici demonii Danava nu cunosc manifestarea ta.
 15. Numai tu însuți te cunoști pe tine, o Spirite Suprem, Creator al ființelor, Stăpân al ființelor, Zeu al zeilor, Stăpân al lumii.
 16. Trebuie să-mi vorbești pe de-a întregul despre divinele întruchipari ale Naturii tale, întruchipari prin care exiști, pătrunzând aceste lumi.
 17. Cum aș cunoaște, o yoginule, chiar dacă aș medita mereu asupra ta, în care dintre formele existenței tale te-aș putea cuprinde cu mintea, o Bhagavat?
 18. Vorbește mai mult, cu de-amănuntul, o Janārdana, despre forța magică și întruchiparea ta, căci nu mă satur ascultând nectarul nemuririi (amr̥ta) al vorbelor tale.
 19. Bhagavat a spus: Fie, îți voi vorbi despre divinele întruchipări ale ființei mele, numai despre cele importante, o cel mai bun dintre Kauravi, căci întinderea mea este fără sfârșit.
 20. Eu sunt Sinele, o Guḍākeśa, care sălășluiește în inima tuturor ființelor, eu sunt începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor ființelor.
 21. Pentru zeii Āditya eu sunt Viṣṇu; pentru luminători, eu sunt Soarele strălucitor; eu sunt Marīci pentru Maruți, și Luna pentru stele.
 22. Pentru Vede eu sunt Sāman, pentru zei-Vāsava, pentru simțuri sunt simțul intern, și gândirea pentru ființe.
 23. Pentru zeii Rudra eu sunt Śaṁkara, pentru demonii Yakṣași Rakṣas eu sunt stăpânul bogățiilor, pentru zeii Vasu eu sunt focul, pentru munți sunt Meru.
 24. Să știi, o fiu al lui Pr̥thā, că pentru preoți eu sunt cel dintâi – Br̥haspati –, pentru conducătorii de oști sunt Skanda, pentru ape sunt oceanul.
 25. Pentru marii r̥ṣi, eu sunt Bhr.gu, pentru cuvinte-silaba unică, pentru sacrificii eu sunt sacrificiul rugăciunii, pentru munți – Himālaya.
 26. Pentru toți arborii sunt smochinul, Nārada – pentru divinii r̥ṣi, Citraratha – pentru Gandharva, ascetul Kapila – pentru cei ce au atins desăvârșirea spirituală.
 27. Pentru cai, să știi că sunt Uccaiḥśravas, cel născut din nectarul nemuririi (amr̥ta); pentru elefanții regali sunt Airāvata, pentru oameni – regele.
 28. Pentru arme sunt fulgerul, pentru vaci – vaca dorințelor; eu sunt Kandarpa ce dă sămânța vieții, pentru șerpi eu sunt Vāsuki.
 29. Pentru Nāga sunt Ananta, pentru ființele mării – Varuṇa, Aryaman – pentru străbuni, Yama – pentru stăpâni.
 30. Eu sunt Prahlāda pentru demonii Daitya, timpul – pentru cei ce țin numărătoarea, pentru animalele sălbatice – leul, pentru păsari – fiul lui Vinatā.
 31. Eu sunt vântul pentru purificatori, Rāma – pentru cei ce poartă armă, Makara – pentru pești, fiica lui Jahnu – pentru apele curgătoare.
 32. Creaturilor le sunt început, sfârșit și mijloc, o Arjuna; cunoașterilor eu le sunt Cunoașterea Sinelui suprem, celor ce discută în controversă eu le sunt doctrina adevărată.
 33. Literelor le sunt A, cuvintelor compuse le sunt dvandva, eu sunt stăpânul indestructibil, orânduitorul cu fața în toate părțile.
 34. Eu sunt moartea care ia totul, și nașterea celor ce vor fi; între ce este femeiesc eu sunt faima, frumusețea, vorba, ținerea de minte, înțelepciunea, dârzenia și răbdarea,
 35. Pentru Sāman eu sunt Marele Sāman, gāyatrī – pentru metri, pentru luni – Mārgasīrṣa, anotimpurilor le sunt primăvara.
 36. Celor ce înșală eu le sunt jocul de noroc, celor puternici – puterea, eu sunt biruința, eu sunt neșovăirea, virtutea celor virtuoși.
 37. Pentru Vr̥ṣṇi eu sunt Vāsudeva, pentru fiii lui Pāṇḍu – Dhanañjaya, asceților le sunt Vyāsa, poeților (kavi) le sunt Usanas cel înțelept.
 38. Celor ce supun pe alții le sunt pedeapsa, doritorilor de mărire le sunt priceperea politică, eu sunt tăcerea tainelor, Cunoașterea celor ce cunosc.
 39. Sămânța tuturor ființelor eu sunt, o Arjuna, căci nu există ființă mișcătoare sau nemișcătoare care să existe fără mine.
 40. Căci nu există capăt pentru întruchipările mele divine, o tu cel ce-ți învingi dușmanii; aceasta este, rostită de mine pe scurt, întinderea întruchipărilor mele.
 41. Orice ființă arătoasă, frumoasă sau puternică, să știi, este puterea mea cuprinsă într-o fărâmă.
 42. Dar la ce bun, o Arjuna, să le știi pe toate acestea? Eu stau sprijinind întreagă această lume cu o fărâmă din mine.
Kindle