Skip to content

VI.36 – Bhagavad-gītā (S.Al-G.)

Kindle
 1. Bhagavat a spus: Îți voi dezvălui mai departe suprema și cea mai desăvârșită Cunoaștere dintre Cunoașteri, pe care cunoscând-o, asceții toți au ajuns, de aici, la suprema desăvârșire spirituală.
 2. Luând sprijin în această Cunoaștere, au devenit asemeni mie; la creația Lumii, nu se mai nasc, și la topirea ei, nu se tem.
 3. Matca mea este Marele Brahman; în el pun eu sămânța; din el se nasc toate ființele, o Bhārata.
 4. Trupurile care se nasc din orice matcă, o fiu al lui Kuntī, lor, Marele Brahman le este matcă, iar eu, tatăl care dă sămânța.
 5. Sattvarajas și tamas sunt Tendințele născute din Natură; ele înlănțuie în trup, o tu cel cu brațul mare, pe neclintitul întrupat.
 6. Între acestea, sattva fiind fără de pată, este lumină și ne-chin; ea înlănțuie prin legătura fericirii și prin legătura cunoașterii.
 7. Rajas, să știi, are pasiunea ca esență, se naște din sete și legătură; ea înlănțuie, o fiu al lui Kuntī, pe cel întrupat, prin legătura faptei.
 8. Tamas, să știi, este necunoașterea, este tulburarea minții, a tot ce este întrupat; ea înlănțuie prin delăsare, lene și somn, o Bhārata.
 9. Sattva leagă de fericire, rajas – de acțiune, o Bhārata; tamas însă, învăluind Cunoașterea, leagă de delăsare.
 10. Sattva apare învingând pe rajas și tamas, o Bhārata; rajas învingând pe sattva și tamas, iar tamas învingând pe sattva și rajas.
 11. Când lumina, Cunoașterea, ia naștere în toate porțile acestui trup, atunci să se știe că sattva a sporit.
 12. Năzuința vie, activitatea, trecerea la fapte, neliniștea, dorința, ele se nasc când sporește rajas, o tu cel puternic ca un taur printre Bhārata.
 13. Întunecarea și neactivitatea, delăsarea și întunecarea minții, ele se nasc când sporește tamas, o bucurie a neamului Kuru.
 14. Dacă sattva este sporit când moare omul, atunci el merge spre lumile nepătate ale celei mai înalte Cunoașteri.
 15. Dacă rajas este sporit când moare omul, el renaște printre cei legați de faptă; dacă tamas este sporit când moare omul, el renaște în matca unei ființe cu mintea tulburată.
 16. Despre fructul fără pată al unei fapte bune se spune ca ține de sattva; însă fructul lui rajas este suferință, fructul lui tamas – necunoașterea.
 17. Din sattva se naște Cunoașterea, din rajas năzuința vie; delăsarea și tulburarea minții vin din tamas, la fel ca și necunoașterea.
 18. Cei care se află în sattva merg în sus; cei care țin de rajas stau la mijloc; cei care stau sub acțiunea ultimei dintre Tendințe, cei care țin de tamas, merg în jos.
 19. Când cel care vede își dă seama că nu e alt făptuitor decât Tendințele, și-l cunoaște pe cel de dincolo de Tendințe, acela se apropie de ființa mea.
 20. Cel întrupat trecând dincolo de aceste trei Tendințe care sunt originea trupului, eliberat de naștere, moarte, bătrânețe și durere, dobândește nemurirea.
 21. Arjuna a spus: După ce semne este recunoscut cel trecut de cele trei Tendințe, o Stăpâne? În ce fel se poartă și cum trece dincolo de aceste trei Tendințe?
 22. Bhagavat a spus: El nu urăște lumina, activitatea și tulburarea minții; el nu le dorește, o fiu al lui Pāṇḍu, nici când se arată, nici când pier.
 23. Cel care stând ca un străin nu este clintit de Tendințe, cel care își zice numai „Tendințele acționează“, care se țintuiește și nu se clintește,
 24. Același în suferință și fericire, mulțumit, privind la fel un bulgăre de pământ, piatră sau aur, nepăsător la ce-i plăcut și neplăcut, neclintit, nepăsător la defăimare și laudă,
 25. Nepăsător la cinstire și dispreț, nepăsător de-i cineva prieten sau dușman, renunțând să treacă la orice faptă, despre acesta se spune ca a trecut de Tendințe.
 26. Cel care mă cinstește cu yoga dăruirii, fără abatere, acela trecând dincolo de aceste Tendințe, poate să devină una cu Brahman.
 27. Eu sunt temelia lui Brahman cel nemuritor și neclintit, a Legii eterne și a fericirii depline.
Kindle