Skip to content

Sādhana-pāda

Kindle
 1. तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः
 2. समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च।
 3. अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः।
 4. अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्।
  • avidyā kṣetram – uttareṣāṁ prasupta + tanu + vicchinna + udārāṇām.
  • Neștiința (avidyā) este fundamentul celor care urmează care pot fi: latente (prasupta), slabe (tanu), întrerupte (vicchinna) sau active (udāra)
 5. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या।
 6. दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता।
 7. सुखानुशयी रागः।
  • sukha + anuśayī rāgaḥ.
  • Pasiunea / atracția (rāga) este rezultatul [experienței] plăcerii (sukha).
 8. दुःखानुशयी द्वेषः।
  • duḥkha + anuśayī dveṣaḥ.
  • Dezgustul/repulsia (dveṣa) este re­zul­ta­tul [ex­pe­rien­ței] ne­plă­ce­rii (duḥkha);
 9. स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः।
  • svarasa + vāhī viduṣo api tathā – ārūḍho abhiniveśaḥ.
  • Agățarea de viață (abhiniveśa), care curge prin propria natură specifică [lui prakr̥ti], este ma­ni­fes­ta­tă chiar și pentru cel învățat.
 10. ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः।
 11. ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः।
 12. क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः।
 13. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः।
  • sati mūle tad + vipāko jāty + āyur + bhogāḥ.
  • Atât timp cât rădăcina tulburării (kleśa) există, rezultatul acesteia determină: felul naș­te­rii (jāti), durata vieții (āyus) și experiențele (bhoga),
 14. ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्।
  • te hlāda + paritāpa + phalāḥ puṇya + apuṇya + hetutvāt.
  • iar acestea au drept consecințe încântarea (hlāda) sau durerea (paritāpa) după cum cau­za lor (acțiunile anterioare) este virtutea (puṇya) sau viciul (apuṇya).
 15. परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।
 16. हेयं दुःखमनागतम्।
  • heyaṁ duḥkham – anāgatam.
  • Suferința (duḥkha) care nu a venit este de evitat.
 17. द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः।
 18. प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्।
 19. विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि।
 20. द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः।
  • draṣṭā dr̥śi + mātraḥ śuddho api pratyaya + anupaśyaḥ.
  • Cel care „percepe” (draṣṭr̥), deși este doar „percepție” (dr̥śi) pură, percepe conținutul men­tal (pratyaya).
 21. तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा।
 22. कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्।
  • kr̥ta + arthaṁ prati naṣṭam – apy – anaṣṭaṁ tad + anya + sādhāraṇatvāt.
  • Atunci când scopul a fost realizat, ceea ce este perceput (pratyaya) este pierdut; prakr̥ti, deoarece este baza experienței celorlalți, nu este pierdută.
 23. स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः।
 24. तस्य हेतुरविद्या।
 25. तदभावात् संयोगाभावो हानं तद् दृशेः कैवल्यम्।
  • tad + abhāvāt – saṁyoga + abhāvo hānaṁ tad + dr̥śeḥ kaivalyam.
  • Din inexistența acesteia (i.e. avidyā) rezultă realizarea inexistenței unirii (saṁyoga); în­ce­ta­rea acesteia (i.e. saṁyoga) este eliberarea (kaivalya) vederii (dr̥śi).
 26. विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः।
  • viveka + khyātir – aviplavā hāna + upāyaḥ.
  • Metoda (upāya) realizării eliberării de avidyā este neîntrerupta cunoaștere dis­cri­mi­na­ti­vă (viveka-khyāti).
 27. तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा।
  • tasya sapta + dhā prānta + bhūmiḥ prajñā.
  • A sa înțelepciune (prajñā), fiind ultima etapă, este de șapte feluri.
 28. योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः।
  • yoga + aṅga + anuṣṭhānād – aśuddhi + kṣaye jñāna + dīptirā viveka + khyāteḥ.
  • Din practica părților ce compun Yoga, până când sunt distruse impuritățile (aśuddhi), se ma­ni­fes­tă strălucirea cunoașterii (jñāna) care se termină cu cunoașterea discriminativă (viveka-khyāti).
 29. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि।
 30. अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः।
 31. जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्।
 32. शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः।
 33. वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्।
  • vitarka + bādhane pratipakṣa + bhāvanam.
  • Atunci când apare tulburarea raționamentului (vitarka), reflectarea (bhāvana) asupra celor contrare este remediul.
 34. वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्।
 35. अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।
  • ahiṁsā + pratiṣṭhāyāṁ tat + sannidhau vaira + tyāgaḥ.
  • Atunci când este realizată neclintirea în non-violență (ahiṁsā), apare abandonarea (tyāga) ostilității în prezența acestuia.
 36. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्।
  • satya + pratiṣṭhāyāṁ kriyā + phala + āśrayatvam.
  • Atunci când este realizată neclintirea în adevăr (satya), apare starea de a fi destinatarul re­zul­ta­te­lor acțiunilor (kriyā).
 37. अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्।
  • asteya + pratiṣṭhāyāṁ sarva + ratna + upasthānam.
  • Atunci când este realizată neclintirea în cinste (asteya), apare șederea deasupra tuturor bo­gă­ți­i­lor.
 38. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः।
  • brahmacarya + pratiṣṭhāyāṁ vīrya + lābhaḥ.
  • Atunci când este realizată neclintirea în castitate (brahmacarya), apare obținerea vi­ta­li­tă­ții (vīrya).
 39. अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथंतासंबोधः।
  • aparigraha + sthairye janma + kathaṁtā + saṁbodhaḥ.
  • Atunci când este statornicit în non-posesivitate (aparigraha), apare cunoașterea per­fec­tă din starea interogativă despre naștere (janma).
 40. शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः।
  • śaucāt – svāṅga + jugupsā parair – asaṁsargaḥ.
  • Din puritate (śauca) apar: indiferența (jugupsā) față de propriul trup (aṅga), ne­a­so­ci­e­rea cu alții,
 41. सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च।
 42. संतोषादनुत्तमसुखलाभः।
 43. कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः।
  • kāya + indriya +siddhir – aśuddhi + kṣayāt – tapasaḥ.
  • Din asceză (tapas) apare, după distrugerea impurităților, desăvârșirea (siddhi) trupului și a instrumentelor (indriya).
 44. स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः।
  • svādhyāyād – iṣṭa + devatā + saṁprayogaḥ.
  • Din studiul personal (svādhyāya) apare unirea cu divinitatea aleasă (iṣṭa-devatā).
 45. समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्।
 46. स्थिरसुखमासनम्।
 47. प्रयत्नशैथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्।
 48. ततो द्वन्द्वानभिघातः।
  • tato dvandva + anabhighātaḥ.
  • Din aceasta (i.e. āsana), perechile de contrarii nu mai au vreun impact.
 49. तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः।
  • tasmin sati śvāsa + praśvāsayor – gati + vicchedaḥ prāṇāyāmaḥ.
  • Atunci când aceasta (i.e. āsana) există, prāṇāyāma reprezintă încetarea mișcării de in­spi­ra­ție și expirație.
 50. बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः।
  • bāhya + abhyantara + stambha + vṛttiḥ deśa + kāla + saṁkhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrgha + sūkṣmaḥ.
  • Externa (bāhya), internă (abhyantara) sau cu activitatea (vr̥tti) oprită, prāṇāyāma de­vi­ne subtilă (sūkṣma) și lungă (dīrgha), fiind cunoscută prin loc (deśa), timp (kāla) și nu­măr (saṁkhyā).
 51. बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः।
  • bāhya + abhyantara + viṣaya + ākṣepī caturthaḥ.
  • Al patrulea tip [de prāṇāyāma] este cel care se aplică atât obiectului (viṣaya) extern (bāhya) cât și celui intern (abhyantara).
 52. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्।
 53. धारणासु च योग्यता मनसः।
  • dhāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ.
  • cât și dobândirea capacității (yogyatā) minții (manas) pentru concentrări (dhāraṇā).
 54. स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः।
 55. ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्।

iti patañjali-viracite yoga-sūtre dvitīyaḥ sādhana-pādaḥ.

Astfel a fost compus de Patañjali al doilea capitol, despre sādhana, din Yoga-sūtra.

Kindle